Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

4. PÔSTNÁ NEDEĽA

8:05

Za veriacich farnosti

9:15

Na úmysel kňaza

Pondelok

Slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

17:00

+ z rodín Talár a Blažeňáková č. 165

Utorok

17:00

+ Mária a Jakub Paluba a ich deti č. 207

Streda

17:00

Na úmysel kňaza

Štvrtok

7:00

+ Jozef Vittko č. 169

Piatok

svätá omša za účasti detí

17:00

+ Martin, Alžbeta a Martin č. 17

Sobota

Slávnosť Zvestovania Pána

8:05

ZBP pre rodinu z čísla 173

Nedeľa

5. PÔSTNÁ NEDEĽA

8:05

Za veriacich farnosti

9:15

Na úmysel kňaza

Svätá spoveď: 30 min. pred svätými omšami.

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu bude na fare po 2. svätej omši animovaný biblický príbeh.

Krížové cesty: V nedele o 15:00. Dnes sa budú modliť deti. O týždeň manželia.

Zmena času: O týždeň sa zo soboty 25.3. na nedeľu 26.3. mení čas o hodinu dopredu – z 2:00 na 3:00.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.

Púť do Talianska: Termín: 20.8. – 27.8. 2023 Cena: 460€ Záloha: 260€ Program: Rím, Netuno, Cascia, Assisi,  Siena, Collevalenza, Castel Gandolfo, more – zmena programu vyhradená.

Zapisovať sa môžete na e-maile: haligovce.farnost@gmail.com, kde uveďte meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia, rodné číslo, číslo dokladu s ktorým vycestujete (pas alebo OP) a mobilné číslo.

 

Zemetrasenia v Turecku a Sýrii: účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090.

2% z dane: Aj tento rok sa na Vás obracajú s prosbou o 2% z vašej dane organizácie: kňazský seminár, Diecézny katechetický úrad, Spišská charita a Mary‘s Meals. Všetky potrebné dokumenty a informácie nájdete vzadu na stolíku alebo na: https://marysmeals.sk/2percenta,             

https://ks.kapitula.sk/sk/2

https://www.dkuspis.sk/2022/01/26/2-pre-katechezu-v-spisskej-dieceze/