Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

3. PÔSTNÁ NEDEĽA

8:05

Za veriacich farnosti

9:15

ZBP pre chorých a dobrodincov z dediny a za tých, ktorí sa postarali o obed pre bohoslovcov

Pondelok

17:00

+ Mária Kamenická

Utorok

17:00

+ Jozef a Mária Mačutek, Vasil a Anna Kuzmiak č. 57

Streda

7:00

v skole

Za prvoprijímajúce deti

Štvrtok

17:00

+ Alžbeta a Vojtech Marek č. 228

Piatok

svätá omša za účasti detí

17:00

+ Alžbeta a Jozef Želonka a ich deti Jozef, Anna a Ján

Sobota

8:05

+ Ondrej a Michal č. 230

Nedeľa

4. PÔSTNÁ NEDEĽA

NEDEĽA  RADOSTI – LAETARE

8:05

Za veriacich farnosti

9:15

Na úmysel kňaza

Svätá spoveď: 30 min. pred svätými omšami.

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu bude na fare po 2. svätej omši animovaný biblický príbeh.

Krížové cesty: V nedele o 15:00. Dnes sa budú modliť miništranti. O týždeň deti.

Milodary: z krstu Filipa Suranovského 100€, z pohrebu Tomáša Mudráka 300€, z pohrebu Andreja Mareka 250€.  Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

  1. výročie pápeža Františka: v pondelok 13.3.2023 sa pápež František dožíva 10. výročia svojho pontifikátu. Myslime v tento deň vo svojich modlitbách osobitným spôsobom i na neho.

Púť do Talianska: Termín: 20.8. – 27.8. 2023 Cena: 460€ Záloha: 260€ Program: Rím, Netuno, Cascia, Assisi,  Siena, Collevalenza, Castel Gandolfo, more – zmena programu vyhradená.

Zapisovať sa môžete na e-maile: haligovce.farnost@gmail.com, kde uveďte meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia, rodné číslo, číslo dokladu s ktorým vycestujete (pas alebo OP) a mobilné číslo.

 

Zemetrasenia v Turecku a Sýrii: účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090.

2% z dane: Aj tento rok sa na Vás obracajú s prosbou o 2% z vašej dane organizácie: kňazský seminár, Diecézny katechetický úrad, Spišská charita a Mary‘s Meals. Všetky potrebné dokumenty a informácie nájdete vzadu na stolíku alebo na: https://marysmeals.sk/2percenta,             

https://ks.kapitula.sk/sk/2

https://www.dkuspis.sk/2022/01/26/2-pre-katechezu-v-spisskej-dieceze/