Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

7. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:05

Na úmysel kňaza

9:15

Za veriacich farnosti

Pondelok

17:00

ZBP pre Žofiu Želonkovú č. 172

Utorok

17:00

ZBP pre Miloša Hrkeľa č. 167

Streda

Popolcová streda

8:05

Na úmysel kňaza

18:00

+ Mária Kamenická

Štvrtok

17:00

+ zomrelí z rod. Mačutkovej a Čenščákovej č. 215

Piatok

17:00

+ Jozef a Zuzana Džurňák č. 89

Sobota

8:05

+ zomrelí z rodiny z č. 183

Nedeľa

1. PÔSTNÁ NEDEĽA

8:05

Za veriacich farnosti

9:15

Na úmysel kňaza

Svätá spoveď: 1 hod. pred svätými omšami večer v pondelok, utorok a stredu. Ostatné dni 30 min.

           

Biblický príbeh: Dnes večer o 17:00 bude film o sv. Bakhite – 2. časť.

Na budúcu nedeľu nebude po 2. svätej omši animovaný biblický príbeh na fare pre deti.

 

Návšteva zo seminára: Na budúcu nedeľu k nám prídu bohoslovci zo seminára na druhú svätú omšu. A po nej budú mať krátke slovo, kde nám predstavia kňazský seminár a život v ňom.

 

Vyložená sviatosť oltárna: v pondelok, utorok a stredu 1 hod. pred svätými omšami večer. Prvá pol hodina bude tichá súkromná poklona. Druhá pol hodina do sv. omše bude modlitba posvätného ruženca za odprosenie našich hriechov, dobrú pôstnu prípravu a za nové kňazské a rehoľné povolania z našej farnosti.. Ten kto zotrvá v adorácii aspoň pol hodiny, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 

Popolcová streda – deň prísneho pôstu: Každý od 18ho – 60ho roku života: nejesť mäso a bezmäsitého pokrmu sa najesť 1x do sýta a 2x  trocha zajesť. Od 14teho do 18teho roku je záväzok nejesť mäso, ale môžem jesť koľko krát chcem. Tento pôst od mäsa nejde naradiť iným skutkom. Kto to poruší má ťažký hriech.

 

Krížové cesty: V nedele o 15:00. Dnes sa budú modliť lektori.

 

Pôstna aktivita: V piatky budú bývať sväté omše za účasti detí.

 

Milodary: z krstu Sofie Bjalončíkovej 50€, bohuznáma rodina 100€. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

 

Zbierka na charitu: Na budúcu nedeľu je jarná zbierka na charitu.

 

Zemetrasenia v Turecku a Sýrii: účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090.

2% z dane: Aj tento rok sa na Vás obracajú s prosbou o 2% z vašej dane organizácie: kňazský seminár, Diecézny katechetický úrad, Spišká charita a Mary‘s Meals. Všetky potrebné dokumenty a informácie nájdete vzadu na stolíku alebo na: https://marysmeals.sk/2percenta,             https://ks.kapitula.sk/sk/2

https://www.dkuspis.sk/2022/01/26/2-pre-katechezu-v-spisskej-dieceze/