Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

 6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:05

Na úmysel kňaza

9:15

Za veriacich farnosti

Pondelok

17:00

ZBP pre rod. Špikovú a za dary D. Sv. pri rozhodovaní

Utorok

17:00

+ Jozef Vittko č. 169

Streda

v škole

7:00

Za prvoprijímajúce deti

Štvrtok

17:00

+ Ján Džurňák č. 115

Piatok

17:00

+ Anna Michnová č. 103

Sobota

8:05

+ Vojtech a Alžbeta Želonková č. 36

Nedeľa

7. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:05

Za veriacich farnosti

9:15

Na úmysel kňaza

 

Svätá spoveď: 30 min. pred svätými omšami večer.      

Milodary: z pohrebu Jozefa Mačuteka 200€. Chcem sa veľmi pekne poďakovať aj rodine podnikateľa, ktorá zasponzorovala výmenu dvoch vchodových dverí a jedného okna na fare. Teda dvere i okno i prácu. A ďalšej rodine za žalúzie na to okno. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu nebude po 2. svätej omši animovaný biblický príbeh na fare pre deti.

Ale z príležitosti spomienky sv. Bakhity si pozrieme krásny film o nej, ako bola predaná za otrokyňu a stala sa svätou. Film bude v nedeľu o 17:00. Film má 2 časti. Dnes pozrieme prvú a o týždeň druhú časť.

Zemetrasenia v Turecku a Sýrii: Biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii.

Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090.