Telefónne číslo: 0918 222 304                                                   

Nedeľa

5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:05

Na úmysel kňaza

9:15

Za veriacich farnosti

Pondelok

Spomienka sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov

17:00

+ Jarmila Regešová č. 246

Utorok

17:00

+ Jozef Vittko č. 169

Streda

Spomienka sv. Jozefíny Bakhity, panny

v škole

7:00

ZBP pre Františka Mačuteka č. 72

Štvrtok

17:00

+ Ján Rušin č. 11

Piatok

Spomienka sv. Školastiky, panny

17:00

ZBP pre členov rodiny z č. 92

Sobota

Spomienka preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej

8:05

ZBP pre chorých a dobrodincov z dediny

Nedeľa

6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:05

Za veriacich farnosti

9:15

Na úmysel kňaza

 

Svätá spoveď: 30 min. pred svätými omšami večer.          

Milodary: bohuznámy 50€, z čísla domu osem 100€. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Spomienka sv. Bakhity: Svätý otec František vyhlásil tento deň – 8. február za Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Modlitbové pásmo sa bude vysielať na Rádiu Lumen o 21.00 hodine.

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu nebude po 2. svätej omši animovaný biblický príbeh na fare pre deti.

Ale z príležitosti spomienky sv. Bakhity si pozrieme krásny film o nej, ako bola predaná za otrokyňu a stala sa svätou. Film by bol v nedeľu o 17:00 pre všetkých – deti, mládež i dospelých.

Pomazanie chorých: v sobotu na spomienku Pannu Máriu Lurdskú je 31. svetový deň chorých. Z tejto príležitosti udelím po svätej omši sviatosť pomazania chorých