Telefónne číslo: 0918 222 304                                                   

Nedeľa

 Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

9:30

Na úmysel kňaza

11:00

Za veriacich farnosti

Pondelok

Spomienka sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi

17:00

+ Margita a Ján Vojtaškovič č. 72

Utorok

Spomienka, Najsvätejšieho mena Ježiš

8:05

+ Anna a Michal Kalis a ich deti č. 207

Streda

17:00

+ Marta a Marián Šromovský č. 187

Štvrtok

8:05

+ Ján a Helena Rusiňák č. 204

Piatok

Slávnosť zjavenia Pána – Troch kráľov

Prvý piatok

8:05

Na úmysel kňaza

9:30

Za veriacich farnosti

Sobota

Prvá sobota

17:00

Poďak. za 50 rokov spoločného života Jána a Márie Špirkovej a za ZBP celej rodiny

Nedeľa

Druhá nedeľa po narodení Pána – Krst Pána

 

8:05

Na úmysel kňaza

9:30

Za veriacich farnosti

 

Svätá spoveď: Mimo sviatkov 30 minút pred svätými omšami. Je prvopiatkový týždeň, ale ku chorým nepôjdem.     

Biblický príbeh: Na Troch kráľov bude po 2. svätej omši animovaný biblický príbeh na fare.

Detský stromček: Deti, krásne ste vyzdobili stromček. A za to, že ste chodili počas adventu na sväté omše, pokiaľ ste neboli choré, si príďte po sladkú odmenu, ktorá vás čaká pod nim.

Svetový deň pokoja: dnes na slávnosť Panny Márie Bohorodičky je svetový deň pokoja

Požehnanie vody na Troch kráľov: prineste si nádobky na vodu.

Fatimská sobota: Pobožnosť Fatimskej soboty, teda ruženec, sa začnite modliť vy sami 30 min. pred svätou omšou. A ostatné modlitby sa pomodlime spolu a hneď bude nasledovať svätá omša.

Milodary: František Marek za prenájom pôdy pre chov baranov 100€, bohuznáma 50€. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Duchovné cvičenia: dávame do pozornosti ponuky DC s názvom „Nebo – dôvod mojej existencie“. Viac na plagáte.