Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

 2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:05

Na úmysel kňaza

9:15

Za veriacich farnosti

Pondelok

17:00

ZBP pre rod. Štefana a Anny č. 73

Utorok

Spomienka sv. Antona, opáta

7:00

+ z rodiny Bjalončík č. 178

Streda

v škole

7:00

Za deti a vnúčatá č.19

Štvrtok

7:00

+ Anna Michnová č. 103

Piatok

Spomienka sv. Šebastiána, mučeníka

17:00

+ Jozef Vittko č. 169

Sobota

Spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice

8:05

ZBP pre rod. Jendrejčák a Marek č. 127

Nedeľa

3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Nedeľa Božieho slova

8:05

Na úmysel kňaza

9:15

Za veriacich farnosti

 

Svätá spoveď: 30 minút pred svätými omšami.            

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu bude po 2. svätej omši animovaný biblický príbeh na fare.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov: Od 18.1. do 25.1. 2023 Počas neho možno získať úplné odpustky, keď sa zúčastnite na niektorej z bohoslužieb.

Milodary: rodina Špirková 250€, rodina Volčeková 100€. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Duchovné cvičenia: dávame do pozornosti ponuky DC s názvom „Nebo – dôvod mojej existencie“. Viac na plagáte.