Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

 Druhá nedeľa po narodení Pána – Krst Pána

8:05

Na úmysel kňaza

9:30

Za veriacich farnosti

Pondelok

17:00

+ Vojtech a Alžbeta Želonková č. 36

Utorok

17:00

+ Ján Džurňák č. 115

Streda

v škole

7:00

Za prvoprijímajúce deti

Štvrtok

17:00

+ Mária Kamenická

Piatok

17:00

Poďakovanie za 45 r. manželstva Volčekových a vyprosenie ZBP do ďalších rokov spoločného života

Sobota

8:05

ZBP za všetkých členov rodín z č. 224 a 230

Nedeľa

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:05

Na úmysel kňaza

9:15

Za veriacich farnosti

 

Svätá spoveď: 30 minút pred svätými omšami.     

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu bude po 2. svätej omši animovaný biblický príbeh na fare.

Duchovné cvičenia: dávame do pozornosti ponuky DC s názvom „Nebo – dôvod mojej existencie“. Viac na plagáte.