Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

4. ADVENTNÁ NEDEĽA

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

Na úmysel kňaza

Pondelok

17:00

+ z rodiny z č. 183

Utorok

17:00

+ Jozef a Mária Džurňák č. 213

Streda

6:30

roráty

+ Matej, Mária a Ján Talár č. 189

Štvrtok

17:00

+ Ján a Anna Špirkoví a ich deti Alžbeta, Helena, Marta, Jozef, Jakub, Pavol a Michal

Piatok

07:30

ZBP pre členov rodín Gurovič, Rusiňák a Bednarčík č. 200

Sobota

Štedrý deň

07:30

Na úmysel kňaza

Nedeľa

 SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA

24:00

Na úmysel kňaza

08:05

Na úmysel kňaza

09:30

Na úmysel kňaza

 

Svätá spoveď: Dnes ešte spovedáme v Spišskej Starej Vsi od 14:00 do 16:00

V týždni 30 minút pred svätými omšami večer. Po ranných svätých omšiach koľko bude treba. Prichádzajte prosím na svätú spoveď postupne, ako budete prichádzať zo zahraničia. Nenechávajte si to na posledný deň.

Svätá spoveď chorých: Ku chorým pôjdem vo štvrtok cca od 9:00. Nahláste, ku komu mám prísť. Na 1. piatok v januári nepôjdem, lebo je zároveň i sviatok Troch kráľov.         

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu nebude po 2. svätej omši animovaný biblický príbeh. Bude až po sviatkoch.

Vianočné trhy: dnes popoludní od 14:00 v kultúrnom dome.

Detský stromček: Deti prineste si ozdoby na váš stromček – jednu ozdobu za každú svätú omšu na ktorej ste sa zúčastnili počas adventu.

Betlehemské svetlo: budú roznášať miništranti po dedine na štedrý deň dopoludnia

Štedrá večera: V sobotu na štedrý deň budú biť zvony o 18:00 na začiatok štedrej večere.

Posviacka domov:  26.12. o 13:00 od p. Pavla Talára po cintorín.

27.12 o 9:00 od križovatky po cintorín.

28.12 o 9:00 popod skalu od p. Ondreja Bjalončíka ku bytovke a na koniec dediny