Telefónne číslo: 0918 222 304                                                    

Nedeľa

3. ADVENTNÁ NEDEĽA – Gaudete

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

Na úmysel kňaza

Pondelok

17:00

Poďakovanie za 70 r. života Františka a za vyprosenie ZBP do budúcna

Utorok

Spomienka sv. Lucie, panny a mučenice

06:30

roráty

+ Mária, Jakub, Margita a Jozef č. 21

Streda

Spomienka sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

17:00

+ Peter Bjalončík a Mária Bednarčíková         č. 179

Štvrtok

17:00

+ Ján č. 87

Piatok

06:30

roráty

+ Jakub Bjalončík č. 29

Sobota

06:30

roráty

ZBP pre Luciu a Martina č. 173

Nedeľa

4. ADVENTNÁ NEDEĽA

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

Na úmysel kňaza

 

Svätá spoveď: 30 minút pred svätými omšami večer. Po ranných svätých omšiach koľko bude treba.

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu nebude po 2. svätej omši animovaný biblický príbeh. Bude až po sviatkoch.

Milodary: Z krstu Sáry Michnovej 50€. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Ďakujem chlapom za vymenenie úsporných žiaroviek na lustroch v kostole a pánu elektrikárovi za vymenenie izolácie na kúrení.

Predvianočná spoveď: V sobotu od 10:15 do 11:15

Predtým spovedáme vo Veľkej Lesnej od 9:00 do 10:00.

A popoludní v Červenom Kláštore od 13:00 do 13:30.

Adventné trhy: na budúcu nedeľu v kultúrnom dome

 

Adventná aktivita pre deti: Budú dve.

  1. Od raja po Betlehem. Každý deň po svätej omši dostanete nálepku a budete si ich postupne lepiť na plagát.
  2. Skladanie betlehemu. Vzadu na stolíku si budete môcť zobrať za dobrovoľný príspevok skladačku betlehemu. My budeme skladať tiež jeden veľký spoločný. Každý deň vylosujeme po svätej omši jedno dieťa, ktoré danú postavičku vymaľuje a potom prinesie pod detský stromček. Tento bude potrebné tiež, ako minulý rok, vyzdobiť. Teda za každú účasť na rorátnej svätej omši, si doma vyrobte nejakú ozdobu a potom keď bude stromček v kostole, tak naň zaveste.