Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

2. ADVENTNÁ NEDEĽA

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

ZBP pre chorých a dobrodincov z dediny  

Pondelok

17:00

Poďakovanie za dar života

Utorok

Spomienka sv. Mikuláša, biskupa

06:30

roráty

+ Jozef Vittko

Streda

Spomienka sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi

17:00

+ Alžbeta a Vojtech Želonka č. 36

Štvrtok

Prikázaný sviatok – Nepoškvrnené počatie preblahoslavenej Panny Márie

08:05

školská

Za prvoprijímajúce deti

18:00

Za veriacich farnosti

Piatok

17:00

+ Anna Michnová č. 103

Sobota

06:30

roráty

+ Ján Džurňák č. 115

Nedeľa

3. ADVENTNÁ NEDEĽA – Gaudete

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

Na úmysel kňaza

Svätá spoveď: 30 minút pred svätými omšami večer. Po ranných svätých omšiach koľko bude treba.

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu bude po 2. svätej omši animovaný biblický príbeh.

Milodary: zbierka na charitu z minulej nedele činila 208€. Bohuznáma venovala na chrám 20€. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Misijný koláč: Vo štvrtok 8.12. na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie budú po rannej svätej omši pred kostolom obdarovávať veriacich misijným koláčom žiaci z našej ZŠ Kráľovnej Pokoja. Za upečený koláčik môžete prispieť ľubovoľným príspevkom na misie. Vyzbierané milodary budú zaslané na potreby Pápežských misijných diel k zbierke Spoločne proti hladu. Veríme, že aj týmto spôsobom pomôžeme a uskutočníme Ježišovu prosbu: „Blaženejšie je dávať, ako prijímať.“ Za finančnú podporu Pán Boh zaplať!

Mikuláš: Milé deti, pozývame vás dnes do sály kultúrneho domu. O 15:00 našu dedinu navštívi Mikuláš. A ak ste boli počas roka dobré, máte sa na čo tešiť… A nezabudnite sa poriadne doučiť básničky a pesničky.

Adventná aktivita pre deti: Budú dve.

  1. Od raja po Betlehem. Každý deň po svätej omši dostanete nálepku a budete si ich postupne lepiť na plagát.
  2. Skladanie betlehemu. Vzadu na stolíku si budete môcť zobrať za dobrovoľný príspevok skladačku betlehemu. My budeme skladať tiež jeden veľký spoločný. Každý deň vylosujeme po svätej omši jedno dieťa, ktoré danú postavičku vymaľuje a potom prinesie pod detský stromček. Tento bude potrebné tiež, ako minulý rok, vyzdobiť. Teda za každú účasť na rorátnej svätej omši, si doma vyrobte nejakú ozdobu a potom keď bude stromček v kostole, tak naň zaveste.