Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

 SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA

24:00

Na úmysel kňaza

08:05

Na úmysel kňaza

09:30

Na úmysel kňaza

Pondelok

Sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

Za birmovancov

Utorok

Sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu

08:05

ZBP a ochranu PM pre poľovníkov

Streda

Sviatok sv. neviniatok, mučeníkov

08:05

+ Jozef a Zuzana Džurňák č. 89

Štvrtok

Spomienka sv. Tomáša Becketa, biskupa a mučeníka

08:05

ZBP pre Jána a Annu Michna č. 57

Piatok

Sviatok sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

17:00

+ Alžbeta a Vojtech Marek č. 228

Sobota

Spomienka sv. Silvestra, pápeža

Koniec občianskeho roka

16:00

ZBP pre chorých a dobrodincov z dediny

Nedeľa

 

 Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

9:30

Na úmysel kňaza

11:00

Za veriacich farnosti

Svätá spoveď: Mimo sviatkov 15 minút pred svätými omšami. Alebo na požiadanie.      

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu nebude po 2. svätej omši animovaný biblický príbeh. Bude až po sviatkoch.

Detský stromček: Deti, krásne ste vyzdobili stromček. A za to, že ste chodili počas adventu na sväté omše, pokiaľ ste neboli choré, si príďte po sladkú odmenu, ktorá vás čaká pod nim.

Požehnanie rodín: pri svätých omšiach na sviatok Svätej rodiny

Svetový deň pokoja: je 1.1. na slávnosť Panny Márie Bohorodičky

Milodary: z krstu Juraja Talára 100 €, bohuznámy 100€, p. Pisarčík 50€. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Posviacka domov:  

  • 26.12. o 13:00 od p. Pavla Talára po cintorín.
  • 27.12 o 9:00 od križovatky po cintorín.
  • 28.12 o 9:00 popod skalu od p. Ondreja Bjalončíka ku bytovke a na koniec dediny

Plnomocné odpustky:

Na Silvestra – pri speve Teba Bože chválime – ďakovná pobožnosť na konci svätej omše

Na Nový Rok – pri speve Príď Duchu Svätý, tvorivý 

Treba samozrejme splniť aj ostatné podmienky:

  • spoveď – krátko predtým, alebo potom
  • prijímanie – najlepšie v ten istý deň
  • pomodli sa na úmysel svätého otca – stačí Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu
  • treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj ľahkému