Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – Krista Kráľa

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

Na úmysel kňaza

Pondelok

Spomienka Obetovania preblahoslavenej Panny Márie

17:00

+ Martin a František Michaľák č. 212

Utorok

Spomienka sv. Cecílie, panny a mučenice

17:00

Za zomrelých z rod. Horák č.92

Streda

07:00

v škole

Za zomrelé členky ruže p. Marekovej č.19

Štvrtok

Spomienka sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov mučeníkov

17:00

ZBP pre Emila a Paulínu Talár č. 236

Piatok

17:00

+ Margita Mačutková č. 167

Sobota

17:00

+ Jozef a Anna Bjalončík č. 8

Nedeľa

1. ADVENTNÁ NEDEĽA

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

Na úmysel kňaza

Svätá spoveď: 30min. pred svätými omšami.

Dnes je 37. svetový deň mládeže

Aktivita pre deti: Na budúcu nedeľu bude po svätej omši animovaný biblický príbeh.

Zbierka: na budúcu 1. adventnú nedeľu bude zbierka na charitu

Adventné vence: V sobotu večer i v nedeľu pri obidvoch svätých omšiach požehnám adventné vence.

Úplné odpustky pre seba na sviatok Krista Kráľa získa ten, kto:

  • pôjde na sv. spoveď – krátko predtým, alebo potom
  • nábožne sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, vykupiteľ ľudského pokolenia
  • pôjde na sv. prijímanie – najlepšie v ten istý deň
  • pomodli sa na úmysel svätého otca – stačí Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu
  • treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj ľahkému

 

Duchovná obnova pre chlapcov stredoškolákov a vysokoškolákov:

Termíny: 25.11 – 27.11.2022 alebo druhá možnosť 2.12. – 4.12.2022.

Viac informácii: https://ks.kapitula.sk/product/sk/duchovna-obnova-pre-stredoskolakov-a-starsich-1

Kurz Samuel: A ešte je možnosť aj pre tých chlapcov, ktorí by chceli rozlíšiť svoje povolanie, aby sa prihlásili na Kurz Samuel – aj o ňom nájdete viac informácií: https://www.kurzsamuel.sk/