Telefónne číslo: 0918 222 304                                                   

Nedeľa

33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

11:00

von na cintoríne

Za veriacich farnosti

Pondelok

nebude

 

Utorok

17:00

ZBP pre Annu Rusiňákovú č. 204

Streda

07:00

v škole

Za birmovancov

Štvrtok

Spomienka sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

17:00

+ Jozef Vittko č. 169

Piatok

17:00

+ Mária Kamenická

Sobota

17:00

+ z rodiny Pirhalovej č. 215

Nedeľa

34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

ZBP a pomoc celej rodine

09:15

Na úmysel kňaza

Svätá spoveď: 30min. pred svätými omšami.

Inštalácia rekuperácie v kostole: Chcem veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí boli ochotní obetovať zo svojho času a prišli pomôcť pri zainštalovaní rekuperácie. Chlapom, ktorí prišli nárazovo pomôcť odsunúť lavice, pozakrývať oltáre, postaviť lešenie ale hlavne tým, ktorí tam boli s majstrami celé 2 dni. Taktiež ženičkám, ktoré prišli včera poupratovať, poodkrývať oltáre, poumývať lavice a podlahu, povešať obrazy atď…  Ešte na pondelok  prosíme o pomoc chlapov,  lebo bude treba posunúť lavice na miesto. Ozvite sa pánu Karolovi Gurovičovi. A taktiež ženičky na dopratanie. Ozvite sa pani Vierke Rusiňákovej. Trocha som sklamaný, že sa aspoň v sobotu neukázala žiadna mládež.

Aktivita pre deti: Na budúcu nedeľu nebude po svätej omši animovaný biblický príbeh.

Úplné odpustky pre seba na sviatok Krista Kráľa získa ten, kto:

  • pôjde na sv. spoveď – krátko predtým, alebo potom
  • nábožne sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, vykupiteľ ľudského pokolenia
  • pôjde na sv. prijímanie – najlepšie v ten istý deň
  • pomodli sa na úmysel svätého otca – stačí Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu
  • treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj ľahkému

Milodary na kostol: z krstu Adama Pisarčíka 50€, bohuznáma rodina 50€, rodina Želonková č.172 100€.

Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Originálne manželské rekolekcie – Je to víkendový program pre manželské páry, ktorý organizuje Hnutie kresťanských rodín na Slovensku. Víkend sa uskutoční v dňoch 18.-20. novembra 2022 v priestoroch Centra Božieho milosrdenstva v Sp. Novej Vsi. 

Duchovná obnova pre chlapcov stredoškolákov a vysokoškolákov:

Termíny: 25.11 – 27.11.2022 alebo druhá možnosť 2.12. – 4.12.2022.

Viac informácii: https://ks.kapitula.sk/product/sk/duchovna-obnova-pre-stredoskolakov-a-starsich-1

Duchovná obnova pre mužov, otcov rodín: na Spišskej Kapitule v termíne 4.11. – 6.11.2022.

Prihlásiť sa môžu na túto obnovu zaslaním emailu: vicerektor@kapitula.sk

Viac informácií: https://ks.kapitula.sk/product/sk/duchovna-obnova-pre-muzov-otcov-1

Kurz Samuel: A ešte je možnosť aj pre tých chlapcov, ktorí by chceli rozlíšiť svoje povolanie, aby sa prihlásili na Kurz Samuel – aj o ňom nájdete viac informácií: https://www.kurzsamuel.sk/