Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Misijná nedeľa

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

Na úmysel kňaza

Pondelok

17:00

ZBP pre Štefana a Annu č. 207

Utorok

Výročie posviacky Katedrálneho chrámu sv. Martina v Spišskej Kapitule

17:00

ZBP pre Jozefa č. 181

Streda

v škole

07:00

+ Vratislav Košar č. 19

Štvrtok

17:00

ZBP pre rod. Čenščák, Bjalončík a Zemjanek č.96

Piatok

Sviatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov

17:00

Za birmovancov

Sobota

Spomienka preblahoslavenej Panny Márie

08:05

Za zomrelé členky ružencového spoločenstva p. Pirhalovej č. 230

Nedeľa

31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

Na úmysel kňaza

Svätá spoveď: 30min. pred svätými omšami večer.

Aktivita pre deti: Deti, nezabudnite si každú nedeľu a prikázaný sviatok po svätej omši prísť zobrať nálepku.

Na budúcu nedeľu nebude po svätej omši animovaný biblický príbeh.

Godzone: Vo štvrtok 27. 10. od 18:00 do 21:00 bude evanjelizačný program Godzone tour v Prešove. Vstup je zadarmo. Kto by mal záujem, pôjde aj zbierajúci autobus za cenu nie viac ako 10€. Cena sa ešte upresní podľa počtu ľudí. Kto má záujem, nahláste sa u svojich animátorov z birmovky alebo u mňa do zajtra.

Zbierka: Dnes po svätej omši bude zbierka na misie. Tento rok bude venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Zmena času: O týždeň, v noci z 29. na 30. 10., sa mení čas. O 3:00 si posunieme o 1 hodinu dozadu na 2:00. Teda o 1 hodinu spíme dlhšie.

Originálne manželské rekolekcie – Je to víkendový program pre manželské páry, ktorý organizuje Hnutie kresťanských rodín na Slovensku. Víkend sa uskutoční v dňoch 18.-20. novembra 2022 v priestoroch Centra Božieho milosrdenstva v Sp. Novej Vsi. 

Duchovná obnova pre chlapcov stredoškolákov a vysokoškolákov:

Termíny: 25.11 – 27.11.2022 alebo druhá možnosť 2.12. – 4.12.2022.

Viac informácii: https://ks.kapitula.sk/product/sk/duchovna-obnova-pre-stredoskolakov-a-starsich-1

Duchovná obnova pre mužov, otcov rodín: na Spišskej Kapitule v termíne 4.11. – 6.11.2022.

Prihlásiť sa môžu na túto obnovu zaslaním emailu: vicerektor@kapitula.sk

Viac informácií: https://ks.kapitula.sk/product/sk/duchovna-obnova-pre-muzov-otcov-1

Kurz Samuel: A ešte je možnosť aj pre tých chlapcov, ktorí by chceli rozlíšiť svoje povolanie, aby sa prihlásili na Kurz Samuel – aj o ňom nájdete viac informácií: https://www.kurzsamuel.sk/