Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

ZBP pre chorých a dobrodincov z dediny

Pondelok

Spomienka sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka

17:00

+ Mária a Ján Habiňák č.2

Utorok

Sviatok sv. Lukáša, evanjelistu

17:00

+ z rodiny Bjalončík

Streda

v škole

07:00

Za prvoprijímajúce deti

Štvrtok

17:00

+ Terézia, Matej a Jozef, Alžbeta Micna č. 57

Piatok

17:00

+ Vojtech a Anna a Jozef Gondek č. 34

Sobota

Spomienka preblahoslavenej Panny Márie

08:05

Za živé členky ružencového spoločenstva

p. Habiňákovej č. 32

Nedeľa

30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Misijná nedeľa

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

Na úmysel kňaza

Svätá spoveď: 30min. pred svätými omšami večer.

Aktivita pre deti: Deti, nezabudnite si každú nedeľu a prikázaný sviatok po svätej omši prísť zobrať nálepku.

A v nedeľu po druhej svätej omši vás pozývam na faru na približne 1 hod. na animovaný biblický príbeh. Týchto príbehov je veľa a tak to bude bývať pravidelne každú nedeľu. Poprosím aj birmovancov, aby prišli pomôcť s občerstvením a už aj ako animátori.

Milodary na kostol: zo sobáša Bjalončík – Žmijovská 100€ . Pán Boh zaplať.

Charita: Pre núdznych z Ukrajiny, ale i zo Slovenska zriadila Slovenská katolícka charita 23 centier podpory po celom Slovensku. Bližšie informácie nájdete na výveske.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie. Tento rok bude venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí. Na plagáte k Misijnej nedeli je Chen (chen) z Kambodže, ktorý mal len 16 rokov, keď pri výbuchu nášľapnej míny prišiel o nohy. Prežíval obrovskú beznádej, lebo vedel, že jeho život už nikdy nebude ako predtým. Jemu a jeho rodine pomohlo Centrum Arrupe. Aj vďaka vašim príspevkom môže centrum poskytovať pomoc deťom ako Chen. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Originálne manželské rekolekcie – Je to víkendový program pre manželské páry, ktorý organizuje Hnutie kresťanských rodín na Slovensku. Víkend sa uskutoční v dňoch 18.-20. novembra 2022 v priestoroch Centra Božieho milosrdenstva v Sp. Novej Vsi. 

Duchovná obnova pre chlapcov stredoškolákov a vysokoškolákov:

Termíny: 25.11 – 27.11.2022 alebo druhá možnosť 2.12. – 4.12.2022.

Viac informácii: https://ks.kapitula.sk/product/sk/duchovna-obnova-pre-stredoskolakov-a-starsich-1

Duchovná obnova pre mužov, otcov rodín: na Spišskej Kapitule v termíne 4.11. – 6.11.2022.

Prihlásiť sa môžu na túto obnovu zaslaním emailu: vicerektor@kapitula.sk

Viac informácií: https://ks.kapitula.sk/product/sk/duchovna-obnova-pre-muzov-otcov-1

Kurz Samuel: A ešte je možnosť aj pre tých chlapcov, ktorí by chceli rozlíšiť svoje povolanie, aby sa prihlásili na Kurz Samuel – aj o ňom nájdete viac informácií: https://www.kurzsamuel.sk/