Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

Na úmysel kňaza

Pondelok

18:00

+ Jakub a Jozef Paluba č. 2

Utorok

Spomienka sv. Andreja Kim Teagona a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov mučeníkov

18:00

+ Andrej Michna č. 96

Streda

Sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

07:00

v škole

Za prvoprijímajúce deti

18:00

Na úmysel kňaza

Štvrtok

18:00

+ z rod. Talár, Nadžady a Pirhala č. 230

Piatok

Spomienka sv. pátra Pia z Pietrelciny, kňaza

18:00

+ z rod. Želonka a Gurovič č. 215

Sobota

18:00

+ Vincent, Margita a Vincent Sekelský č. 236

Nedeľa

26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

Na úmysel kňaza

Svätá spoveď: 30 min. pred svätými omšami.

Aktivita pre deti: Deti, rozdám vám malé brožúrky a do nich si každú nedeľu a prikázaný sviatok budete zbierať nálepky, ktoré vám rozdáme po svätých omšiach.

Výstava: Informujeme vás o otvorení výstavy „Dary pápežov Slovensku“, ktorú pri príležitosti 1. výročia návštevy pápeža Františka na Slovensku pripravilo SNM – Historické múzeum a KBS. Výstava bude trvať od 15. septembra 2022 do 16. apríla 2023.

Bioetická konferencia „Aj lekárnik má dušu“: Pre farníkov, ktorí vykonávajú farmaceutickú profesiu, dávame do pozornosti 5. ročník bioetickej konferencie. Bude sa konať v Košiciach, vo veľkej aule Teologickej fakulty KU, v sobotu 24. septembra 2022.

Ako naznačuje názov, zámerom konferencie je rozširovať obzory lekárnickej profesie a napomôcť ich permanentnej formácii, aby dokázali správne rozlišovať i konať v spleti bioetických dilem, v problematike manželstva a rodinného života a antikoncepcie v protiklade k vnútornej povahe lásky.

Registráciu treba vykonať mailom na: edilekaren@gmail.com najneskôr do 21. septembra 2022.

Víkendová oáza pre bezdetné páry: Sa uskutoční v Penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch od 14. do 16. októbra 2022.V prípade záujmu treba kontaktovať organizátorov na: vikend.manzelia@gmail.com.