Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

Na úmysel kňaza

Pondelok

09:30

V škole

Veni Sancte – začiatok školského roka

Za prvoprijímajúce deti

Utorok

18:00

+ z rod. Volček a Želonka č. 130

Streda

Spomienka troch košických mučeníkov – Marka, Melichara a Štefana

08:00

ZBP pre Helenku a Ivana

Štvrtok

Sviatok Narodenia Preblahoslavenej Panny Márie

18:00

Za dary D. Sv. a múdrosť pri rozhodovaní

Piatok

18:00

Poďakovanie za dožitých 30 r. Žanety Niemiec č. 210

Sobota

18:00

+ Sabinka

Nedeľa

24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

Na úmysel kňaza

Svätá spoveď: 30 min. pred svätými omšami 

Milodary na kostol: z krstu Kataríny Bednarčíkovej 100€ a bohuznáma rodina 100€. Pán Boh zaplať.

Miništrantský futbal: Dnes 4.9. sa uskutoční na ihrisku pri škole o 16:00 futbalový turnaj medzi miništrantami jednotlivých farností dekanátu. Príďte povzbudzovať.. A birmovanci, ktorí môžete, príďte pomôcť s prípravou na opekačku. 

Birmovanci:  Na budúci týždeň príďte všetci na svätú omšu v sobotu večer a prineste si podopĺňanú kartičku. Bude nácvik pred birmovkou.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Daniel Kohutovič, syn Jozefa a Zuzany r. Ciuttiovej bývajúci v Dobrej Vode a Mária Talárová dcéra Emila a Márie r. Marekovej bývajúca v Haligovciach sa ohlasujú po 2. krát.