Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

+ Valent a Milan Bednarčík č.2

Pondelok

Spomienka n mučenícku smrť sv. Jána Krstiteľa

08:00

ZBP pre Zuzanu a jej rodinu č. 207

Utorok

18:00

ZBP pre Ladislava č. 246

Streda

18:00

+ František a Ľudmila Habiňák č. 25

Štvrtok

nebude

V Krakove – za ZBP pre chorých a dobrodincov z dediny a za DDS pre birmovancov

Piatok

Prvý piatok

18:00

ZBP pre Vincenta č. 173

Sobota

Spomienka sv. Gregora, pápeža a učiteľa Cirkvi

18:00

ZBP a poďakovanie za 85 rokov života Anny Bjalončíkovej č. 29

Nedeľa

23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

Na úmysel kňaza

Svätá spoveď: V pondelok ráno 30 min. pred svätou omšou a po svätej omši najmä deti a seniorov dovtedy, dokedy bude treba. Deti a študenti, príďte na sv. spoveď, aby ste začali školský rok s čistým srdcom a mohli si tak vyprosiť hojnosť darov Ducha Svätého.  1 hodinu pred svätými omšami večer.

Ku chorým pôjdem v piatok cca od 9:00. Opäť nahláste ku komu mam prísť..

Vyložená sviatosť oltárna:utorok a stredu od 17:00 – 17:30 súkromná poklona. Od 17:30 do sv. omše modlitba posvätného ruženca v utorok za odvrátenie vojny a pokoj vo svete a v stredu za nové kňazské a rehoľné povolania z našej farnosti.

Dnes je Zbierka na DKU:  Vopred Pán Boh zaplať.

Púť birmovancov do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove a do soľnej bane vo Vieličke: Pozývame birmovancov, ale aj ostatných na púť, ktorá sa uskutoční 1.9. 2022. Cena dospelí: 30€, deti a birmovanci 25€. Dnes je posledný deň na zápis. Pošlite mi ešte dnes na tel. číslo 0918222304 alebo messenger meno spolu s rodným číslom – je to potrebné ku poisteniu. Odchod autobusu z pred kostola o 6:30.

Miništrantský futbal: V posledný prázdninový deň – 4.9. sa uskutoční na ihrisku pri škole o 16:00 futbalový turnaj medzi miništrantami jednotlivých farností dekanátu. Príďte povzbudzovať.. A birmovanci, ktorí môžete, príďte pomôcť s prípravou na opekačku.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Daniel Kohutovič, syn Jozefa a Zuzany r. Ciuttiovej bývajúci v Dobrej Vode a Mária Talárová dcéra Emila a Márie r. Marekovej bývajúca v Haligovciach sa ohlasujú po 1. krát.

Časopis REBRÍK:  Aj v školskom roku 2022/2023 vychádza katolícky časopis Rebrík Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov. Svojím obsahom je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie, ale i na vyplnenie voľného času v kruhu rodiny. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrík.sk alebo na telefónnom čísle 0903