Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

Na úmysel kňaza

Pondelok

Spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej

15:00

pohreb + Andrej Michna

Utorok

08:00

ZBP pre rehoľného brata Jozefa a na jeho dobré úmysly č. 178

Streda

Sviatok sv. Bartolomeja, apoštola

18:00

+ Matej, Mária, Ján a Jozef Bjalončík č. 34

Štvrtok

08:00

+ Vojtech, Mária, Ján a Jaroslav Bolcár č. 32

Piatok

18:00

+ Anna a Jozef Bjalončík č 204

Sobota

Spomienka sv. Moniky

18:00

+ František Michna

Nedeľa

22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

+ Valent a Milan Bednarčík č.2

Svätá spoveď: 30 minút pred svätými omšami.

Milodary na kostol: bohuznáma rodina 50€. Pán Boh zaplať.

Brigády: Chcem sa veľmi pekne poďakovať chlapom za popílenie dreva a za vymenenie kovovej siete v oknách veže kostola. Pán Boh zaplať.

Zbierka na DKU na budúcu nedeľu:  Bratia a sestry, tento rok je pre nás výnimočným obdobím. Ďakujeme Pánovi za Vás, ďakujeme za deti a mládež, ďakujeme za jubilejných 25 rokov existencie Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy. Vaša podpora, povzbudenie i každá pomoc je veľkým požehnaním pre našu službu. Chceme Vás veľmi pekne poprosiť o podporu v tohtoročnej zbierke. Podporíte tým dielo katechézy v našej diecéze.

Púť birmovancov do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove a do soľnej bane vo Vieličke: Pozývame birmovancov, ale aj ostatných na púť, ktorá sa uskutoční 1.9. 2022. Cena dospelí: 30€, deti a birmovanci 25€. V cene je preprava a vstupné do soľnej bane. Kto nemá ročné poistenie, tak by sme spravili hromadné jednodňové a vybrali asi 1€ v autobuse. Zapisujte sa na papier na stolíku a kvôli GDPR ochrane napíšte len meno, priezvisko, telefóne číslo, e-mail. A či vám máme spraviť poistku, alebo nie. Do e-mailu vám napíšem, aké ostatné údaje budeme potrebovať napr. k poistke a vy mi ich tam obratom napíšete

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ján Michna, syn Jána a Márie r. Šloserovej bývajúci v Haligovciach a Jana Repková dcéra Mariána a Anety r. Lukáčovej bývajúca v Starej Ľubovni sa ohlasujú po 3. krát.

Časopis REBRÍK:  Aj v školskom roku 2022/2023 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva Vydavateľstvo DON BOSCO. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste a podporuje ich osobnostný rozvoj. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie, ale i na vyplnenie voľného času v kruhu rodiny. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrík.sk alebo na telefónnom čísle 0903 962029.