Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

Na úmysel kňaza

Pondelok

Spomienka sv. Dominika. kňaza

08:00

+ Jozef Vittko

Utorok

Sviatok sv. Terézie Benedikty od kríža, panny a mučenice, patrónky Európy

18:00

+ Alžbeta Želonková č. 36

Streda

Sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka

18:00

+ Mária Kamenická

Štvrtok

Spomienka Sv. Kláry, panny

08:00

+ Ján Džurňák č. 115

Piatok

18:00

+ Ondrej a Michal č. 230

Sobota

18:00

ZBP pre chorých a dobrodincov z dediny

Nedeľa

20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

Na úmysel kňaza

 

Svätá spoveď: 30 minút pred svätými omšami.

 

Milodary na kostol: z krstu Nikolasa Sivuľku 100€. Pán Boh zaplať.

 

Birmovka: Stretnutie rodičov birmovancov bude na prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie 15.8. po večernej svätej omši. Birmovanci, ak si chce niekto zmeniť birmovného patróna alebo birmovného rodiča, nahláste mi to do 16.8. Dovtedy si aj splňte všetky povinnosti vyplyvajúce z prípravy.. teda tí, ktorí nemáte ešte skúšky či brigády, zvoľte si termíny, aby sa to pekne všetko stihlo.

 

Výlet na Haligovské skaly: Pozývame dnes 7.8. Stretneme sa o 14:00 pri Pierovi. Keď sa vrátime, bude opekačka pri chatke Marekových.