Telefónne číslo: 0918 222 304                                                 

Nedeľa

18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

Na úmysel kňaza

Pondelok

Sviatok sv. Alfonza Máriu de Ligouri, biskupa a učiteľa Cirkvi

08:00

ZBP pre rodiny Želonka a Frankovský č. 215

Utorok

18:00

+ Alžbeta a Vojtech Marek č. 228

Streda

08:00

Andrej, Katarína a Andrej Nadžady č. 189

Štvrtok

Spomienka sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza

18:00

+ z rodiny Jendrejčák a Wilman

Piatok

Prvý piatok

18:00

Za Božiu pomoc, zdravie a ochranu pre Nikolasa č. 256

Sobota

Sviatok Premenenie Pána

18:00

+ Peter a Milan č. 130

Nedeľa

19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

Na úmysel kňaza

 

Svätá spoveď: 1 hodinu pred svätými omšami večer. A v stredu ráno po sv. omši najmä deti a seniorov dovtedy, dokedy bude treba.

Ku chorým pôjdem v piatok cca od 9:00. Opäť nahláste ku komu mam prísť..

Vyložená sviatosť oltárna:utorok a štvrtok od 17:00 – 17:30 súkromná poklona. Od 17:30 do sv. omše modlitba posvätného ruženca za odvrátenie vojny, pokoj vo svete a za nové kňazské a rehoľné povolania z našej farnosti.

Milodary na opravu cintorína: bohuznáma rod. 500 € a druhá bohuznáma rod. 50€. Pán Boh zaplať.

Výlet na Haligovské skaly: Pozývame v nedeľu 7.8. o 13:30.

Porcinkulové odpustky: 2. augusta možno získať vo všetkých farských a františkánskych kostoloch, v bazilikách minor a katedrálnych chrámoch úplné odpustky „Porcinkuly“. Odpustkový skutok je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbami Otče náš a Verím v Boha. Okrem toho treba splniť 3 klasické podmienky sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.

Púť do Krivej: Duchovné stretnutie s blahoslavenou Zdenkou Schelingovou sa uskutoční od 28.7. do 31.7. Podrobnejší rozpis podujatia je na plagátiku na nástenke. Srdečne Vás pozývame.

Pamätný deň biskupa Jána Vojtaššáka: dňa 6.augusta 2022 sa v Zákamennom uskutoční Pamätný deň smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.
O 9.30 hod. začne vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie Fatimská pobožnosť, ktorú bude viesť miestny farár vdp. Cyril Hamrák.

O 10.30 hod. bude nasledovať slávnostná ďakovná svätá omša, ktorej bude predsedať Mons. Ján Kuboš, administrátor Spišskej diecézy. Homíliou sa prihovorí vsdp. Peter Majda, rektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule.

Srdečne Vás pozývame na celodiecéznu púť do Zákamenného a tešíme sa na stretnutie s vami.

Celú slávnosť bude v priamom prenose prenášať Rádio Lumen.