Telefónne číslo: 0918 222 304                                                   

Nedeľa

16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

Na úmysel kňaza

Pondelok

18:00

+ Jozef Bjalončík č. 132

Utorok

18:00

Za ZBP pre sestru Luciu č. 25

Streda

08:00

+ Jakub a Veronika Resczak č. 208

Štvrtok

18:00

Za seminaristu na misiách

Piatok

Sviatok sv. Márie Magdalény

18:00

ZBP a poďakovanie sa Bohu za 70 r. Michala Krišandu

Sobota

Sviatok sv. Brigity, rehoľníčky a patrónky Európy

18:00

+ Mária, Jakub a Anton Mačutek č 217

Nedeľa

17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

Na úmysel kňaza

 

Svätá spoveď: pol hodiny pred svätými omšami.

Milodary na kostol: rodina z č. 173 dala na kostol 50€. Pán Boh zaplať.

Svetový deň starých rodičov a seniorov:

Pápež František stanovil, že štvrtá júlová nedeľa, v blízkosti sviatku sv. Joachima a Anny, sa bude
prežívať v Cirkvi ako „Svetový deň starých rodičov a seniorov“. Tohto roku to je nedeľa 24. júla. Témou
pre tohtoročný 2. svetový deň sú slová žalmu: „Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie.“ Každá farnosť je
pozvaná v tento deň predovšetkým k dvom aktivitám: k sláveniu sv. omše s osobitnou pozornosťou na starých
ľudí a k návštevám starých ľudí.
V tento deň je možné získať úplné odpustky. Tieto odpustky možno tiež venovať dušiam v očistci. Podmienky získania odpustkov sú nasledovné: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitby na úmysel sv. Otca.
Odpustky môžu získať:
– všetci veriaci, ktorí sa dňa 24. júla 2022 zúčastnia na sv. omši, ktorá sa slávi z
príležitosti tohto dňa;
– veriaci, ktorí „osobne alebo virtuálne, prostredníctvom komunikačných prostriedkov, venujú určitý
primeraný čas návšteve svojich starých bratov a sestier…“
– „chorí, starí a všetci, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu odísť z domu …. ak s odvrátením sa od akéhokoľvek
hriechu a úmyslom splniť hneď ako budú môcť tri zvyčajné podmienky, duchovne sa pripoja k posvätným
sláveniam Svetového dňa a obetujú svoje modlitby a bolesti alebo ťažkosti svojho života milosrdnému
Bohu…“
K tomuto sláveniu sa pripojíme aj v našej farnosti. Ak máte doma svojich starkých a ak je to čo len trocha
možné, prosím privezte ich na slávenie sv. omše.