Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

Na úmysel kňaza

Pondelok

Sviatok sv. Jakuba, apoštola

18:00

+ Jakub a Mária Mačutek a Jakub a Mária Paluba č. 201

Utorok

Spomienka sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie

18:00

+ Anna Michnová č. 103

Streda

Spomienka sv. Gorazda a spoločníkov

08:00

+ Ondrej a syn Andrej č. 204

Štvrtok

18:00

+ Milan Paluba č.207

Piatok

Spomienka sv. Marty, Márie a Lazára

18:00

Poďakovanie za dožitých 50 rokov Anny Hutnikovej

Sobota

Spomienka bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice

18:00

+ Jakub, Margita, František Želonka a Marta Režnická

Nedeľa

18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

Na úmysel kňaza

 

Svätá spoveď: pol hodiny pred svätými omšami.

Svetový deň starých rodičov a seniorov: Dnes je „Svetový deň starých rodičov a seniorov“. Témou
sú slová žalmu: „Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie.“ Každá farnosť je pozvaná v tento deň predovšetkým k dvom aktivitám: k sláveniu sv. omše s osobitnou pozornosťou na starých ľudí a k návštevám starých ľudí.
Dnes je možné získať aj úplné odpustky:

ak sa zúčastníme na niektorej svätej omši  slávenej pri príležitosti tohto Svetového dňa, osobne, alebo cez média.

ak vykonáme skutok milosrdenstva a v tento Svetový deň navštívime starého človeka. 

Púť do Krivej: Duchovné stretnutie s blahoslavenou Zdenkou Schelingovou sa uskutoční od 28.7. do 31.7. Podrobnejší rozpis podujatia je na plagátiku na nástenke. Srdečne Vás pozývame.

Pamätný deň biskupa Jána Vojtaššáka: dňa 6.augusta 2022 sa v Zákamennom uskutoční Pamätný deň smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.
O 9.30 hod. začne vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie Fatimská pobožnosť, ktorú bude viesť miestny farár vdp. Cyril Hamrák.

O 10.30 hod. bude nasledovať slávnostná ďakovná svätá omša, ktorej bude predsedať Mons. Ján Kuboš, administrátor Spišskej diecézy. Homíliou sa prihovorí vsdp. Peter Majda, rektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule.

Srdečne Vás pozývame na celodiecéznu púť do Zákamenného a tešíme sa na stretnutie s vami.

Celú slávnosť bude v priamom prenose prenášať Rádio Lumen.