Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

Na úmysel kňaza

Pondelok

Sviatok sv. Benedikta, opáta a patróna Európy

18:00

ZBP pre Emila a Paulínu č. 165

Utorok

18:00

+ Jozef Ferenc a Jozef a Alžbeta Želonka

Streda

08:00

Za prvoprijímajúce deti

Štvrtok

18:00

+ František Gabrišák č. 163

Piatok

Spomienka sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi

18:00

+ Jarmila č. 246

Sobota

Spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej

08:00

+ Marta a František Kava č. 178

Nedeľa

16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

Na úmysel kňaza

 

Svätá spoveď: pol hodiny pred svätými omšami okrem piatka, soboty a nedele.