Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

ZBP pre chorých a dobrodincov z dediny

Pondelok

18:00

+ Ján Milčák

Utorok

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov

09:00

Za + krstného otca Jozefa Vittka

Streda

Spomienka sv. Márie Goretti, panny a mučenice

18:00

+ Ján, Katarína a Jozef Kovalčík č. 13

Štvrtok

07:00

+ Mária Kamenická

Piatok

 

18:00

+ Ján Džurňák č. 115

Sobota

18:00

+ Alžbeta Želonková č. 36

Nedeľa

15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:15

Na úmysel kňaza

 

Svätá spoveď: pol hodiny pred svätými omšami.

Zbierka: Zbierkou na dobročinné diela Svätého Otca ste prispeli sumou 137€. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Dominik Bednarčík, syn Andreja a Anny r. Michnovej bývajúci v Haligovciach a Petra Talárová dcéra Emila a Márie r. Marekovej bývajúca v Haligovciach sa ohlasujú po 3. krát.