Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

09:00

Za veriacich farnosti

10:15

Na úmysel kňaza

Pondelok

nebude

 

Utorok

18:00

+ Irena Michalíková č. 208

Streda

Spomienka sv. Justína, mučeníka

07:00

v škole

Za zomrelých krstných a birmovných rodičov

č. 19

Štvrtok

18:00

+ Alžbeta Želonková č. 36

Piatok

Spomienka sv. Karola Lwangu a spoločníkov mučeníkov

Prvý piatok

18:00

+ Mária Kamenická

Sobota

18:00

+ Ján Džurňák č. 115

Nedeľa

TURÍCE – Zoslanie Ducha Svätého

09:00

Za veriacich farnosti

10:15

Na úmysel kňaza

 

Svätá spoveď: pol hodiny pred svätou omšou v stredu. 1 hodinu v utorok, štvrtok a piatok.

K chorým pôjdem v piatok cca od 9:00. Opäť nahláste ku komu mam prísť..

Vyložená sviatosť oltárna: v utorok od 17:00 – 17:30 súkromná poklona. Od 17:30 do sv. omše modlitba posvätného ruženca za odvrátenie vojny a pokoj vo svete. Vo štvrtok od 17:00 – 17:30 súkromná poklona. Od 17:30 do sv. omše modlitba posvätného ruženca za nové kňazské a rehoľné povolania z našej farnosti.

Birmovanecká náuka: V sobotu pri svätej omši.

Letné kántrové dni: streda, piatok alebo sobota. Záväzný je jeden z nich. Obsahom sú prosby za jednotu kresťanov a za duchovné povolania.

Novéna k Duchu Svätému: Deviatnik do nedele Zoslania Ducha Svätého.

Úplné odpustky: môže ich získať ten, kto sa na Turíce zúčastní na speve hymnu Veni, Creator a splní aj ostatné zvyčajné podmienky.

Brigáda: Chcem sa veľmi pekne poďakovať ženičkám a chlapom, birmovancom aj paru siedmačkám, že prišli včera na brigádu ku cintorínu. A chcel by som vás zároveň poprosiť o ďalšiu pomoc na budúcu sobotu. Pán Boh zaplať.

Milodary na kostol: Dnes je zbierka na katolícke masmédia. Vopred Pán Boh zaplať.