Telefónne číslo: 0918 222 304                                                    

Nedeľa

TURÍCE – Zoslanie Ducha Svätého

09:00

Za veriacich farnosti

10:15

Na úmysel kňaza

Pondelok

Spomienka Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirvi

13:00

pohreb + Ján Milčák

Utorok

18:00

+ Jozef Bjalončík č. 132

Streda

07:00

v škole

Za odoberateľov časopisu posla č. 19

Štvrtok

Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza

18:00

+ František Želonka

Piatok

18:00

ZBP pre Máriu a jej rodinu č. 207

Sobota

Spomienka sv. Barnabáša, apoštola

18:00

+ František Gabrišák č. 163

Nedeľa

11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 Najsvätejšej Trojice

08:00

Za veriacich farnosti

09:15

ZBP pre chorých a dobrodincov z dediny

 

Svätá spoveď: pol hodiny pred svätými omšami.

Brigáda: Chcem sa veľmi pekne poďakovať ženičkám a chlapom, birmovancom aj paru mladším žiakom, že prišli včera na brigádu ku cintorínu. A chcel by som vás zároveň poprosiť o ďalšiu pomoc. Pán Boh zaplať.

Deň rodiny: Pozývame dnes všetky deti, mládež i „dospelé Božie deti“ – teda celé rodinky z príležitosti dňa detí na opekačku ku fare v nedeľu o 15:00. Kto má doma, prineste si so sebou slaninu, špekačky atď… avšak, kto nemá, nechoďte kupovať dnes v nedeľu. Niečo nakúpené máme, tak dáme…

Milodary na kostol: Z krstu Timei Tallárovej 100€. Zbierka na katolícke masmédia činila 131€. Pán Boh zaplať.