Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

09:00

Za veriacich farnosti

10:15

Na úmysel kňaza

Pondelok

18:00

+ Ján a Mária Habiňák č.2

Utorok

18:00

+ Michal Džurňák a Vojtech a Rozália Michna č. 79

Streda

07:00

+ z rodiny Bjalončík č. 178

Štvrtok

Slávnosť Nanebovstúpenie Pána

prikázaný sviatok

08:00

pre žiakov cirkevnej školy – v kostole

za veriacich farnosti

18:00

Za uzdravenie a Božiu pomoc pre brata Andreja č. 121

Piatok

18:00

+ Jozef Bjalončík č. 162

Sobota

18:00

Za príbuzných zomrelých z č. 183

Nedeľa

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

09:00

Za veriacich farnosti

10:15

Na úmysel kňaza

Svätá spoveď: 30 min. pred svätými omšami večer.

Birmovanecká náuka: V sobotu pri svätej omši.

Prosebné dni: Pondelok, utorok, alebo streda. Záväzný je jeden z nich. Obsahom sú prosby za úrodu.

Májové pobožnosti: budú v časoch začiatku sv. omše.

Novéna k Duchu Svätému: Deviatnik sa začína modliť od piatku do nedele Zoslania Ducha Svätého.

Milodary na kostol: Prvoprijímajúce deti 50€, z pohrebu + Jozefa Vittka 100€ a rodina Jozefa Pisarčíka 100€. Pán Boh zaplať. Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédia.