Telefónne číslo: 0918 222 304                                                    

Nedeľa

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

09:00

Za veriacich farnosti

10:15

Na úmysel kňaza

Pondelok

15:00

pohreb  + František Želonka

Utorok

18:00

+ Ján Džurňák č. 115

Streda

07:00

v škole

ZBP pre chorých a dobrodincov z dediny

Štvrtok

18:00

ZBP pre Jozefa a Danielu Habiňák č. 25

Piatok

SPOMIENKA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÉRIE FATIMSKEJ

07:00

ZBP pre Máriu

Sobota

SVIATOK SV. MATEJA, APOŠTOLA

18:00

+ Alžbeta Želonková č. 36

Nedeľa

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

09:00

Zdravie a Božiu pomoc pre rod. Bednarčíkovú č.19

10:15

Na úmysel kňaza

Svätá spoveď: pol hodiny pred svätými omšami 

Májové pobožnosti: budú bývať v časoch začiatku sv. omše.  

Príspevok na opravu cintorína: 30€ na dospelého človeka prosím odneste na obecný úrad.

Púť Rádia Lumen: Rádio Lumen pripravuje v tomto roku púť na Staré Hory (nie do Krakowa), ktorá sa bude konať 14. mája 2022. Ste srdečne pozvaní.

Deň matiek: Dnes o 14:00 hod. pri príležitosti dňa Matiek, Vás všetkých srdečne pozývame na Kultúrne podujatie do Kultúrneho domu v Haligovciach. Vystúpia deti MŠ a divadlo zo Spišskej Belej s komédiou.

Zbierka na seminár: Dnes – v nedeľu Dobrého pastiera je zbierka na seminár. Vopred Pán Boh zaplať.

Milodary: Odberatelia časopisu posol na kostol 40€. Pán Boh zaplať.