Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

09:00

Za veriacich farnosti

10:15

Na úmysel kňaza

Pondelok

 

nebude

Utorok

18:00

+ František Zemjanek č.132

Streda

07:00

v škole

Za zomrelých z rod. Mikolajčík a Vaneček č. 19

Štvrtok

18:00

+ Mária Kamenická

Piatok

 

18:00

+ Ján a Mária Habiňák č.2

Sobota

18:00

ZBP a poďakovanie za 75 r. života Jozefa Pisarčíka

Nedeľa

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

10:00

Za prvoprijímajúce deti

Svätá spoveď: 1 hodinu pred svätými omšami večer. Príďte všetci v týždni, ktorí sa chcete vyspovedať pred prvým svätým prijímaním. Okrem prvoprijímajúcich detí a prípadne tých, ktorí prídu zo zahraničia v piatok v noci. Ich budem spovedať v sobotu od 10:00. 

Májové pobožnosti: budú v časoch začiatku sv. omše.  

Milodary: Zbierka na seminár 186,5€, z pohrebu + Františka Želonku 100€. Pán Boh zaplať.