Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

09:00

Za veriacich farnosti

10:15

Na úmysel kňaza

Pondelok

SPOMIENKA NA SV. ATANÁZA, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

18:00

+ Jozef Kaličenský a jeho rodičia č. 35

Utorok

SVIATOK SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV

18:00

+ Jozef Bjalončík č. 132

Streda

07:00

+ Matej, Mária a Ján Talár č. 189

Štvrtok

18:00

ZBP pre Annu Habiňákovú

Piatok

PRVÝ PIATOK

18:00

ZBP pre rod. Talárovú st. č. 246

Sobota

07:00

+ Jarmila, Ľudmila a František Habiňák č. 2

Nedeľa

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

09:00

Za veriacich farnosti

10:15

Na úmysel kňaza

Svätá spoveď: pol hodiny pred svätými omšami v pondelok a stredu. 1 hodinu v utorok, štvrtok a piatok.

K chorým pôjdem v piatok cca od 9:00. Opäť nahláste ku komu mam prísť..

Vyložená sviatosť oltárna: v utorok od 17:00 – 17:30 súkromná poklona. Od 17:30 do sv. omše modlitba posvätného ruženca za odvrátenie vojny a pokoj vo svete. Vo štvrtok od 17:00 – 17:30 súkromná poklona. Od 17:30 do sv. omše modlitba posvätného ruženca za nové kňazské a rehoľné povolania z našej farnosti.

Týždeň modlitieb za duchovné povolania a s tým spojené úplné odpustky: tento týždeň máme týždeň modlitieb za duchovné povolania a ten, kto sa zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné povolania (štvrtok) a splní zvyčajné podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca, vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu) môže získať úplné odpustky.

Májové pobožnosti: budú bývať v časoch začiatku sv. omše.

Zbierka na seminár: Na budúcu nedeľu Dobrého pastiera bude zbierka na seminár. Vopred Pán Boh zaplať.

Príspevok na opravu cintorína: 30€ na dospelého človeka prosím odneste na obecný úrad.

Púť Rádia Lumen: Rádio Lumen pripravuje v tomto roku púť na Staré Hory (nie do Krakowa), ktorá sa bude konať 14. mája 2022. Ste srdečne pozvaní.

Zádušná svätá omša za biskupa Františka: dňa 3. mája 2022 uplynie 10 rokov od úmrtia spišského diecézneho biskupa Mons. Františka Tondru. V tento deň, bude diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš sláviť o 17.00 hod. sv. omšu v Katedrále sv. Martina, ktorej sa môžete zúčastniť aj vy.

Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti!