Svätý týždeň 10. 04 – 17. 04.  2022

 Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

PALMOVÁ NEDEĽA

09:00

Za veriacich farnosti

10:30

Na úmysel kňaza

Pondelok

18:00

ZBP pre manželov Máriu a Vincenta č.173

Utorok

18:00

ZBP pre rodiny Gurovič a Bednarčík

Streda

18:00

Poďakovanie za 25 r. spoločného života č. 230

Štvrtok

ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE

18:00

ZBP pre chorých a dobrodincov z dediny

Piatok

PIATOK UTRPENIA PÁNA

15:00

 

Sobota

SVӒTÁ SOBOTA

19:45

Na úmysel kňaza

Nedeľa

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

09:00

Za veriacich farnosti

10:30

Na úmysel kňaza

Svätá spoveď: pol hodiny pred svätými omšami od pondelka do stredy. Ku chorým pôjdem v utorok ráno

od 9:00. Automaticky ku všetkým nepôjdem. Ak chcete, aby som prišiel nahláste telefonicky. Kľudne nahláste aj tých, ktorých som vyspovedal minulý týždeň a teraz by si priali prijať len sväté prijímanie.

Kto sa vráti z práce vo štvrtok a neskôr a chcel by sa vyspovedať, nech zavolá na hore uvedené tel. číslo a dohodneme si čas.

Milodary: Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom činila 260€ Pán Boh zaplať.

Svätá omša svätenia olejov: Vo štvrtok Pánovej večere bude dopoludnia o 9:00 v Spišskej Kapitule, dicézny administrátor spolu so všetkými kňazmi diecézy, sláviť svätú omšu pri ktorej sa posvätia olej katechumenov, krizma a olej pomazania chorých. Kto by mal záujem, ste na ňu srdečne pozvaní.

Krížová cesta: Dnes o 15:00 sa budú modliť členovia zboru. Na Veľký piatok o 9:00 sa budú modliť lektori.

Poklona pri Božom hrobe: v piatok po skončení obradov do 20:00. V sobotu od 10:00 do 19:00.

Prísny pôst na Veľký piatok: Zaväzuje každého od 18ho – 60ho roku života: nejesť mäso a bezmäsitého pokrmu sa najesť 1x do sýta a 2x  trocha zajesť. Od 14teho do 18teho roku je záväzok nejesť mäso, ale môžem jesť koľko krát chcem. Tento pôst nejde naradiť iným skutkom. Kto to poruší má ťažký hriech.

Úplné odpustky: môže získať ten, kto splní zvyčajné podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca, vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu) a v jednotlivý deň ešte k tomu odpustkový skutok. A to vo:

  • Štvrtok Pánovej večere – spev „Ctíme túto sviatosť slávnu“
  • Piatok utrpenia Pána – nábožná účasť na poklone kríža
  • Svätá sobota – obnova krstných sľubov (priniesť sviečky)

Požehnanie jedla: V nedeľu ráno o 7:00.