Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

5. pôstna nedeľa

09:00

Za veriacich farnosti

10:15

Na úmysel kňaza

Pondelok

18:00

+ Anna Michnová č.152

Utorok

18:00

+ Ján a Žofia Želonka č. 208

Streda

07:00

+ z rodiny Oravec č.191

Štvrtok

18:00

+ z rodiny Jendrejčák č. 251

Piatok

18:00

+ Alžbeta Želonková č.36

Sobota

18:00

+ Ján Džurňák č. 115

Nedeľa

PALMOVÁ (KVETNÁ) NEDEĽA

09:00

Za veriacich farnosti

10:30

Na úmysel kňaza

Svätá spoveď: pol hodiny pred svätými omšami.

Pred veľkonočná svätá spoveď: bude v Haligovciach v sobotu od 10:00 do 11:30.

Krížové cesty: V nedele o 15:00. Dnes sa budú modliť miništranti. V piatok 30 min. pred svätou omšou namiesto ruženca.

Pôstna aktivita: Milé deti, dnes po krížovej ceste dostanete 5. časť skladačky do Golgoty.

Zbierka: Dnes je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.

Milodary: Na kostol bohuznáma pani 20€, Pán Boh zaplať.

Lektori: Poprosil by som všetkých lektorov (aj nových), aby sme sa stretli v piatok po svätej omši.

 

2% z dane: Aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o pomoc pre náš kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka. Ponúkame Vám k tomu tlačivo, ktoré sa dá vypísať aj priamo v počítači. Nájdete ho na stránke kňazského seminára: https://ks.kapitula.sk/sk/2_ Pán Boh zaplať za Vašu podporu a priazeň! 

O 2% z dane sa uchádza aj Diecézny katechetický úrad. Chceme vás opäť veľmi pekne poprosiť, aby ste aj tento rok podporili dielo katechézy a šírenie evanjelia v našej diecéze. Všetky potrebné informácie nájdete na naše stránke https://www.dkuspis.sk/2022/01/26/2-pre-katechezu-v-spisskej-dieceze/.

O Vaše 2% z daní sa uchádza taktiež charitatívny projekt Mary‘s Meals (v preklade Máriine jedlá). Poskytuje jedlo deťom v najchudobnejším krajinách. Keďže deti častokrát nechodia do školy, ale chodia žobrať, alebo kradnúť jedlo, tak Mary‘s Meals poskytuje toto jedlo iba v škole. Jedlo pre 1 dieťa na celý školský rok stojí len 18,30€. Preto každé, čo i len 1 euro od vás, má v týchto krajinách omnoho väčšiu hodnotu.. Všetky potrebné informácie nájdete na: https://marysmeals.sk/2percenta