Telefónne číslo: 0918 222 304                                                    

Nedeľa

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

09:00

Za veriacich farnosti

10:30

Na úmysel kňaza

Pondelok

PONDELOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

09:00

Za Božie milosti a požehnanie pre rodinu

10:30

Na úmysel kňaza

Utorok

UTOROK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

18:00

Poďakovanie za dar manželstva Marekových č.19

Streda

STREDA VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

07:00

+ Žofia, Alžbeta a Ján Wittko

Štvrtok

ŠTVRTOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

18:00

ZBP a poďak. za 70 rokov života Márie č. 230

Piatok

PIATOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

16:00

+ Mária Kamenická

Sobota

SOBOTA VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

18:00

ZBP pre rodinu Habiňák č.25

Nedeľa

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

09:00

Za veriacich farnosti

10:15

Na úmysel kňaza

Svätá spoveď: pol hodiny pred svätými omšami od utorka do soboty.

Milodary: Upratovačky a organistky nám podarovali do kostola koberec i nádobu na svätenú vodu. Pani Lainczová podarovala paškál a Bohuznámy 50€. Pán Boh zaplať.

Príspevok na opravu cintorína: 30€ na dospelého človeka treba odniesť na obecný úrad.

Úplné odpustky na nedeľu Božieho milosrdenstva: môže získať ten, kto splní zvyčajné podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca, vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu) a splní ešte k tomu odpustkový skutok. A to: Kto si nábožne uctí obraz Božieho milosrdenstva pri jeho verejnom vystavení + pridá povzdych napr. „Milosrdný Ježišu, dôverujem Ti“ + Otče náš a Verím v Boha.

Náuka pre birmovancov: V sobotu v rámci sv. omše.

Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu: V nedeľu o 15:00