Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     web stránka: www.farnosthaligovce.sk

Nedeľa

8. nedeľa v cezročnom období

09:00

Za veriacich farnosti

10:00

Na úmysel kňaza

Pondelok

17:00

+ Ján a Alžbeta Marek č.26

Utorok

17:00

ZBP pre rod. Pavla Talára č. 259

Streda

Popolcová streda – deň prísneho pôstu

16:00

Na úmysel kňaza

17:00

+ Marta Kuzmiaková a Zuzana Nováková

Štvrtok

17:00

+ kňaz Michal Marek č.19

Piatok

1. piatok v mesiaci

16:00

Na úmysel kňaza

17:00

+ Milan a Mária Mačutek č.224

Sobota

17:00

Na úmysel

Nedeľa

1. pôstna nedeľa

09:00

Za veriacich farnosti

10:00

Na úmysel kňaza

Svätá spoveď: 1 hodinu pred svätými omšami. Po všetkých chorých v rámci prvého piatku automaticky nepôjdem. Avšak ak by niekto chcel, aby som prišiel, kľudne zavolajte a dohodneme sa na termíne.

Popolcová streda – deň prísneho pôstu: Každý od 18ho – 60ho roku života: nejesť mäso a bezmäsitého pokrmu sa najesť 1x do sýta a 2x  trocha zajesť. Od 14teho do 18teho roku je záväzok nejesť mäso, ale môžem jesť koľko krát chcem. Tento pôst nejde naradiť iným skutkom. Kto to poruší má ťažký hriech.

Vyložená sviatosť oltárna: v utorok od 16:00 – 16:30 súkromná poklona. Od 16:30 do sv. omše modlitba posvätného ruženca za dobrú pôstnu prípravu a za nové kňazské a rehoľné povolania z našej farnosti. Vo štvrtok od 16:00 – 16:30 súkromná poklona. Od 16:30 do sv. omše modlitba posvätného ruženca za odvrátenie vojny a pokoj vo svete.

Zbierka na charitu: Na budúcu nedeľu je jarná zbierka na charitu a čiastkou sa napomôže aj utečencom z Ukrajiny.

Náuka pre birmovancov: V sobotu – v rámci svätej omše.

Krížové cesty: V nedele o 15:00.

Covidové opatrenia:  platné od 26. 2. 2022
Od 26. 2. 2022 sa rušia režimy OTP, OP, OP+ s obmedzeniami. To znamená, že na sväté omše budú môcť prísť aj nezaočkovaní ľudia a maximálna kapacita sa navýši na 500 osôb alebo maximálne na 50 percent kapacity.

Pomoc pre ľudí na Ukrajine:

Spišská katolícka charita, ktorej tím pomáha na hraničnom priechode Slovenska s Ukrajinou (Vyšné Nemecké – Užhorod) vytvorila dotazník pre pomoc ľudí na Ukrajine.

Kto má možnosť a chce byť nápomocný, bližšie informácie nájde po kliknutí na odkaz:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVb7MPeaCIWyWXppFPX5LQMKWSb6gzjUwdmqkzvJ9wD-0KwQ/viewform?fbclid=IwAR2dqps1OJvcs2X8RcBWWdbIky9YTI_uOpE7S2u79ef0FtLqOptYA9fjFa8

Dávame vám do pozornosti registráciu ubytovacích kapacít pre prichádzajúcich ľudí z Ukrajiny: https://www.tkkbs.sk/showpage.php?name=reg_utecenci