Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

4. pôstna nedeľa (laetare)

09:00

Za veriacich farnosti

10:15

Na úmysel kňaza

Pondelok

18:00

+ z rodiny Bjalončík č.178

Utorok

18:00

ZBP pre členky sv. ruženca p. Nadžadyovej č. 189

Streda

07:00

+ z rod. Habiňák a Želonka

Štvrtok

18:00

ZBP pre rod. Špirkovu č. 248

Piatok

Prvý piatok

18:00

+ Katarína, Pavol, František Bednarčík č.2

Sobota

18:00

ZBP pre Lukáša č. 207

Nedeľa

5. pôstna nedeľa

09:00

Za veriacich farnosti

10:15

Na úmysel kňaza

Svätá spoveď: pol hodiny pred svätými omšami v pondelok a stredu. 1 hodinu v utorok, štvrtok a piatok.

Po všetkých chorých v rámci prvého piatku automaticky nepôjdem. Avšak ak by niekto chcel, aby som prišiel, kľudne zavolajte a prídem. Plánujem ísť ku chorým aj pred Veľkou Nocou.

Náuka pre birmovancov: V sobotu o 18:00.

Krížové cesty: V nedele o 15:00. Dnes sa budú modliť birmovanci. V piatok 30 min. pred svätou omšou namiesto ruženca.

Pôstna aktivita: Milé deti, dnes po krížovej ceste dostanete 4. časť skladačky do Golgoty.

Milodary: Na kostol rodina Dušana Habiňáka st. 50€, Pán Boh zaplať.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.

Vyložená sviatosť oltárna: v utorok od 17:00 – 17:30 súkromná poklona. Od 17:30 do sv. omše modlitba posvätného ruženca za odvrátenie vojny a pokoj vo svete. Vo štvrtok od 17:00 – 17:30 súkromná poklona. Od 17:30 do sv. omše modlitba posvätného ruženca za nové kňazské a rehoľné povolania z našej farnosti.

2% z dane: Aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o pomoc pre náš kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka. Ponúkame Vám k tomu tlačivo, ktoré sa dá vypísať aj priamo v počítači. Nájdete ho na stránke kňazského seminára: https://ks.kapitula.sk/sk/2_ Pán Boh zaplať za Vašu podporu a priazeň! 

O 2% z dane sa uchádza aj Diecézny katechetický úrad. Chceme vás opäť veľmi pekne poprosiť, aby ste aj tento rok podporili dielo katechézy a šírenie evanjelia v našej diecéze. Všetky potrebné informácie nájdete na naše stránke https://www.dkuspis.sk/2022/01/26/2-pre-katechezu-v-spisskej-dieceze/.

O Vaše 2% z daní sa uchádza taktiež charitatívny projekt Mary‘s Meals (v preklade Máriine jedlá). Poskytuje jedlo deťom v najchudobnejším krajinách. Keďže deti častokrát nechodia do školy, ale chodia žobrať, alebo kradnúť jedlo, tak Mary‘s Meals poskytuje toto jedlo iba v škole. Jedlo pre 1 dieťa na celý školský rok stojí len 18,30€. Preto každé, čo i len 1 euro od vás, má v týchto krajinách omnoho väčšiu hodnotu.. Všetky potrebné informácie nájdete na: https://marysmeals.sk/2percenta