Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     web stránka: www.farnosthaligovce.sk

Nedeľa

2. pôstna nedeľa

09:00

Za veriacich farnosti

10:00

Na úmysel kňaza

Pondelok

17:00

+ Jarmila Regešová č. 246

Utorok

17:00

+ František Zemjanek č. 132

Streda

07:00

+ Jakub, Mária, Ján Mačutek č. 126

Štvrtok

Spomienka sv. Patrika, biskupa

17:00

+ Jozef č. 216

Piatok

17:00

+ Ján Džurňák č.115

Sobota

Slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

17:00

ZBP pre príbuzných z č. 183

Nedeľa

3. pôstna nedeľa

09:00

Za veriacich farnosti

10:00

Na úmysel kňaza

Svätá spoveď: pol hodiny pred svätými omšami.

Pápež František: Dnes je výročný deň zvolenia pápeža Františka. Spomeňme si na neho vo svojich modlitbách

Krížové cesty: V nedeľu o 15:00. Dnes sa budú modliť birmovanci. V piatok 30 min. pred svätou omšou namiesto ruženca.

Prijímanie do úst a na ruku: od 26.2.2022 sú legitímne oba spôsoby prijímania Eucharistie, pričom treba zachovať stále to pravidlo, aby tí, ktorí prijímajú na ruku, prijali Eucharistiu pred tými, ktorí prijímajú do úst.

Pri rozdávaní sv. prijímania do úst platí, že pri kontakte rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky.

Pôstna aktivita: Milé deti, dnes po krížovej ceste dostanete druhú časť skladačky do Golgoty.

Diecézna škola viery: vo štvrtok 17. 3. sa budú na zvyčajných miestach a vo zvyčajných časoch konať stretnutia v rámci Diecéznej školy viery. šiestou témou bude: Svätý Pavol – apoštol národov. Materiál a prezentáciu vypracoval prof. František Trstenský, farár a dekan v Kežmarku.

2% z dane: Aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o pomoc pre náš kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka. Ponúkame Vám k tomu tlačivo, ktoré sa dá vypísať aj priamo v počítači. Nájdete ho na stránke kňazského seminára: https://ks.kapitula.sk/sk/2_ Pán Boh zaplať za Vašu podporu a priazeň! 

O 2% z dane sa uchádza aj Diecézny katechetický úrad. Chceme vás opäť veľmi pekne poprosiť, aby ste aj tento rok podporili dielo katechézy a šírenie evanjelia v našej diecéze. Všetky potrebné informácie nájdete na naše stránke https://www.dkuspis.sk/2022/01/26/2-pre-katechezu-v-spisskej-dieceze/.

O Vaše 2% z daní sa uchádza taktiež charitatívny projekt Mary‘s Meals (v preklade Máriine jedlá). Poskytuje jedlo deťom v najchudobnejším krajinách. Keďže deti častokrát nechodia do školy, ale chodia žobrať, alebo kradnúť jedlo, tak Mary‘s Meals poskytuje toto jedlo iba v škole. Jedlo pre 1 dieťa na celý školský rok stojí len 18,30€. Preto každé, čo i len 1 euro od vás, má v týchto krajinách omnoho väčšiu hodnotu.. Všetky potrebné informácie nájdete na: https://marysmeals.sk/2percenta