Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     web stránka: www.farnosthaligovce.sk

Nedeľa

6. nedeľa v cezročnom období

09:00

Za veriacich farnosti

10:00

Na úmysel kňaza

Pondelok

17:00

ZBP pri 93. výročí Anny č.173

Utorok

17:00

+ František Zemjanek č. 132

Streda

07:00

+ Jakub a Peter č. 178

Štvrtok

17:00

+ Mária Želonková č. 208

Piatok

17:00

+ Anna a Andrej č.87

Sobota

07:00

+ Andrej, Ondrej a Vasil Rusiňák č. 204

Nedeľa

7. nedeľa v cezročnom období

09:00

Za veriacich farnosti

10:00

Na úmysel kňaza

 

Svätá spoveď: 30 min. pred svätými omšami.

Diecézna škola viery: vo štvrtok 17. 2. sa budú na zvyčajných miestach a vo zvyčajných časoch konať stretnutia v rámci Diecéznej školy viery. Po témach zo Starého zákona prechádzame do Nového zákona. Piatou témou bude: Kristus v posolstve štyroch evanjelií. Materiál a prezentáciu vypracoval prof. František Trstenský, farár a dekan v Kežmarku.

Milodary: z pohrebu Jarmily Regešovej 100 €, rod. Vittková 50€. Pán Boh zaplať.

 

Covidové opatrenia:  platné od 12. 1. 2022
Medzi nízkorizikové podujatia sa radia bohoslužby bez spevu
a) nízkorizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 50 % kapacity priestorov hromadného podujatia
(účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, povinné sedenie, bez spevu, OP)

Medzi stredne rizikové podujatia sa radia bohoslužby so spevom
b) stredne rizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 25 % kapacity priestorov hromadného podujatia
(účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, fixné sedenie alebo státie, so spevom, OP)

Režim základ
– individuálna pastorácia
(na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijmania, duchovný rozhovor. Platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich)

Sobášne obrady a obrady krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení.
Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia