Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     web stránka: www.farnosthaligovce.sk

Nedeľa

5. nedeľa v cezročnom období

09:00

Za veriacich farnosti

10:00

Na úmysel kňaza

Pondelok

17:00

ZBP pre rod. Michna č. 216

Utorok

17:00

+ Jozef Novák č. 239

Streda

14:00

Pohreb: + Jarmila Regešová

Štvrtok

Spomienka sv. Školastiky, panny

17:00

+ Karol, Jakub a Margita Špirka č. 173

Piatok

Spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej

17:00

ZBP pre Jozefa č. 169

Sobota

07:00

Za príbuzných zosnulých z čísla 183

Nedeľa

6. nedeľa v cezročnom období

09:00

Za veriacich farnosti

10:00

Na úmysel kňaza

Svätá spoveď: 30 min. pred svätými omšami.

Národný týždeň manželstva: V týždni od 14.2.-20.2.2022 sa na Slovensku uskutoční ďalší ročník Národného týždňa manželstva. V rámci toho sa rozhodla Liga pár páru (LPP) zorganizovať on-line kurzy symptotermálnej metódy plánovaného rodičovstva pre manželov alebo snúbencov. Viac informácii na nástenke a na našej web stránke.

Diecézny výstup mladých: Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva v sobotu 19. februára 2022 na DIECÉZNY VÝSTUP MLADÝCH, tentokrát s cieľom – Chata pri Zelenom plese. Viac info na komisia.sk.

 

Covidové opatrenia:  platné od 12. 1. 2022
Medzi nízkorizikové podujatia sa radia bohoslužby bez spevu
a) nízkorizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 50 % kapacity priestorov hromadného podujatia
(účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, povinné sedenie, bez spevu, OP)

Medzi stredne rizikové podujatia sa radia bohoslužby so spevom
b) stredne rizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 25 % kapacity priestorov hromadného podujatia
(účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, fixné sedenie alebo státie, so spevom, OP)

Režim základ
– individuálna pastorácia
(na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijmania, duchovný rozhovor. Platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich)

Sobášne obrady a obrady krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení.
Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia