Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     web stránka: www.farnosthaligovce.sk

Nedeľa

4. nedeľa v cezročnom období

11:00

Za veriacich farnosti

Von na cintoríne

Pondelok

Spomienka sv. Jána Bosca, kňaza

17:00

+ Jozef Bjalončík č. 132

Utorok

07:00

+ z rodín Štefaňák, Talár, Bartkovský a Gondek č. 259

Streda

Sviatok Obetovania Pána – Hromnice

16:00

Na úmysel kňaza

17:00

ZBP pre rod Sabovu č. 19

Štvrtok

Spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka

17:00

+ Štefan, Mária a Anna Habiňák č. 121

Piatok

Prvý piatok

16:00

Na úmysel kňaza

17:00

+ Milan a Rozália č. 130

Sobota

Spomienka sv. Agáty, panny a mučenice

07:00

Za duše v očistci č. 224

Nedeľa

5. nedeľa v cezročnom období

09:00

Za veriacich farnosti

10:00

Na úmysel kňaza

Svätá spoveď: 30 min. pred svätými omšami pondelok a utorok. V utorok ráno aj po sv. omši hlavne seniori. 1 hodinu v stredu – piatok. Po chorých v rámci prvého piatku nepôjdem. Avšak ak by niekto potreboval, kľudne zavolajte na číslo 0918222304 a dohodneme sa na termíne.

Hromničky: Prineste si sviečky na požehnanie.

Svätoblažejské požehnanie: Po svätej omši udelím hromadné požehnanie. 

Ďakovná púť do Ríma: Slovenskí biskupi vás pozývajú na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne poďakovať za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku. Audiencia pre slovenských pútnikov u Svätého Otca bude vo Vatikáne v sobotu 30. apríla 2022. V ten istý deň plánujú slovenskí biskupi sláviť s pútnikmi spoločnú svätú omšu v Bazilike sv. Petra. Bližšie informácie budú zverejňované priebežne. Na púť je možné cestovať napríklad s katolíckou televíziou LUX, alebo sa zorganizovať v rámci vlastnej farnosti či spoločenstva, taktiež individuálnou formou. Pútnikov prosíme, aby sa zaregistrovali prostredníctvom stránky navstevapapeza.sk, a tak si rezervovali zadarmo lístky na audienciu. Aktuálne podmienky vstupu do Talianska možno nájsť na webovej stránke ministerstva zahraničných vecí SR. Tešíme sa na vás a spoločné stretnutie so Svätým Otcom.

Pozdravujú vás a žehnajú vám slovenskí otcovia biskupi.

 

Covidové opatrenia:  platné od 12. 1. 2022
Medzi nízkorizikové podujatia sa radia bohoslužby bez spevu
a) nízkorizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 50 % kapacity priestorov hromadného podujatia
(účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, povinné sedenie, bez spevu, OP)

Medzi stredne rizikové podujatia sa radia bohoslužby so spevom
b) stredne rizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 25 % kapacity priestorov hromadného podujatia
(účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, fixné sedenie alebo státie, so spevom, OP)

Režim základ
– individuálna pastorácia
(na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijmania, duchovný rozhovor. Platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich)

Sobášne obrady a obrady krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení.
Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia

Keďže je stále dišpenz od povinnej účasti na svätej omši – v nedele a v prikázané sviatky, je v podstate jedno, ktorý deň v týždni si zvolíte, kedy si prídete po milostí na svätú omšu. Využite preto aj sväté omše v týždni, aby ste sa tak čo naviac vystriedali a dali šancu byť na svätej omši aj iným. V ostatné dni počúvajte Božie Slovo zo svätých omši z médií – najmä keď ste dlho v karanténe.