Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     web stránka: www.farnosthaligovce.sk

Nedeľa

 2. nedeľa po narodení Pána

10:00

Za veriacich farnosti

Pondelok

Najsvätejšieho mena Ježiš, spomienka

17:00

+ Ján Krempaský č. 239

Utorok

 

17:00

+ z rod. Volček č. 147

Streda

 

06:30

ZBP pre Jarmilu č. 246

Štvrtok

Slávnosť Zjavenia Pána – Traja králi

10:00

Za veriacich farnosti

Piatok

Prvý piatok

17:00

Na úmysel kňaza

17:45

+ Jozef Bjalončík č.132

Sobota

 

06:30

+ Milan Bednarčík, Peter Bernát, Rozália a Ondrej Želonka č. 200

Nedeľa

Krst Pána

11:00

Za veriacich farnosti

Svätá spoveď: 30 min. pred svätými omšami. V stredu po rannej sv. omši koľko bude treba – najmä deti a mládež. Na prvý piatok ku chorým nepôjdem.

Prvý piatok: Na svätú omšu o 17:00 príďte časť dediny „Pod skalou – p. Rusiňák“. O 17:45 príďte časť dediny „p. Rusiňák – p. Talár“.

Nové vydanie rímskeho misála: je záväzné od 1.1.2022. Prakticky to znamená, že budú zmeny v niektorých textoch svätej omše.

Slávnosť Zjavenia Pána – Traja králi: Požehnanie vody. Prineste si nádoby, aby ste si ju mohli hneď nabrať nabrať.

Adventná aktivita: Deti, krásne ste vyzdobili stromček. A za tie dobré skutky si príďte po sladkú odmenu, ktorá vás čaká pod stromčekom.

Milodary: rodina Želonková 150 €, František Marek za prenájom pôdy pre chov baranov 100€

 

Covidové opatrenia:  platné od piatka 10. decembra 2021
individuálna pastorácia
(na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijímania, duchovný rozhovor. Platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich)
obrady krstu, sobáša (6 ľudí) a pohrebu (bez limitu)
sväté omše s účasťou veriacich sú povolené iba pre (OP) (čo znamená „očkovaní a prekonali covid-19 v ostatných 180 dňoch“)
a) do chrámov, ktorých plocha presahuje 750 m2, môže prísť na bohoslužbu aj väčší počet osôb než 30, avšak pri zachovaní pravidla 1 osoba na 15 m2.
b) pre chrámy s plochou menšou ako 750 m2 platí počtový limit 30 osôb v režime OP na bohoslužbu.
c) pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pass. 

 Platí zákaz vychádzania od 20.00 do 5.00 nasledujúceho dňa.
– výnimka zo zákazu vychádzania platí pre cestu na bohoslužby a späť

Deti do 12 rokov sa berú ako zaočkované a nerátajú do počtu 30 ľudí.

Pre nezaočkovaných budem mať vyhradenú každý deň jednu svätú omšu, tak ako to bolo doteraz pri individuálnej pastorácii, na ktorú príde len jedna domácnosť (jedno číslo domu). Kľudne mi zavolajte na číslo 0918222304 a dohodneme si konkrétny deň, kedy môžete prísť.

Keďže je stále dišpenz od povinnej účasti na svätej omši – v nedele a v prikázané sviatky, je v podstate jedno, ktorý deň v týždni si zvolíte, kedy si prídete po milostí na svätú omšu. Využite preto aj sväté omše v týždni, aby ste sa tak čo naviac vystriedali a dali šancu byť na svätej omši aj iným. V ostatné dni počúvajte Božie Slovo zo svätých omši z médií.