Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     web stránka: www.farnosthaligovce.sk

Nedeľa

2. nedeľa v cezročnom období

11:00

Za veriacich farnosti

Von na cintoríne

 

Pondelok

Spomienka sv. Antona, opáta

17:00

+ Peter a Miloš a Helena č. 148

Utorok

17:00

+ Anna, Ondrej a Margita Gurovič č. 26

 

Streda

 

06:30

+ Vasiľ Rusiňák  č. 204

Štvrtok

17:00

+ Ján Habiňák č. 64

 

Piatok

Spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice

17:00

+ Ján a Anna Špirka a ich deti

Sobota

06:30

+ Matej, Mária a Ján Talár č. 189

Nedeľa

3. nedeľa v cezročnom období – nedeľa Božieho slova

11:00

Za veriacich farnosti

Von na cintoríne

Svätá spoveď: 30 min. pred svätými omšami.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov: od 18.1. – 25.1.

Diecézna škola viery: vo štvrtok 20. januára sa budú na zvyčajných miestach a vo zvyčajných časoch konať stretnutia v rámci Diecéznej školy viery

Covidové opatrenia:  platné od 12. 1. 2022
Medzi nízkorizikové podujatia sa radia bohoslužby bez spevu
a) nízkorizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 50 % kapacity priestorov hromadného podujatia
(účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, povinné sedenie, bez spevu, OP)

Medzi stredne rizikové podujatia sa radia bohoslužby so spevom
b) stredne rizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 25 % kapacity priestorov hromadného podujatia
(účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, fixné sedenie alebo státie, so spevom, OP)

Režim základ
– individuálna pastorácia
(na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijmania, duchovný rozhovor. Platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich)

Sobášne obrady a obrady krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení.
Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia

Pre nezaočkovaných budem mať vyhradenú každý deň jednu svätú omšu, tak ako to bolo doteraz pri individuálnej pastorácii, na ktorú príde len jedna domácnosť (jedno číslo domu). Kľudne mi zavolajte na číslo 0918222304 a dohodneme si konkrétny deň, kedy môžete prísť.

Keďže je stále dišpenz od povinnej účasti na svätej omši – v nedele a v prikázané sviatky, je v podstate jedno, ktorý deň v týždni si zvolíte, kedy si prídete po milostí na svätú omšu. Využite preto aj sväté omše v týždni, aby ste sa tak čo naviac vystriedali a dali šancu byť na svätej omši aj iným. V ostatné dni počúvajte Božie Slovo zo svätých omši z médií.