Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     web stránka: www.farnosthaligovce.sk

Nedeľa

Krst Pána

11:00

Za veriacich farnosti

von na cintoríne 

Pondelok

 

17:00

+ František Zemjanek č. 132

Utorok

17:00

+ Margita Mačutková č. 167

 

Streda

 

06:30

ZBP pre rodičov Talárových a Bartkovských č. 259

Štvrtok

17:00

+ Jozef a Mária č. 87

 

Piatok

 

17:00

+ Viktor Nedoroščík č. 174

Sobota

06:30

+ Matej, Alžbeta, Ondrej Mačutek č. 224

Nedeľa

2. nedeľa v cezročnom období

11:00

Za veriacich farnosti

von na cintoríne

 

Svätá spoveď: 30 min. pred svätými omšami.

Milodary: bohuznáma rodina 110 €,

Covidové opatrenia:  platné od piatka 10. decembra 2021
individuálna pastorácia
(na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijímania, duchovný rozhovor. Platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich)
obrady krstu, sobáša (6 ľudí) a pohrebu (bez limitu)
sväté omše s účasťou veriacich sú povolené iba pre (OP) (čo znamená „očkovaní a prekonali covid-19 v ostatných 180 dňoch“)
a) do chrámov, ktorých plocha presahuje 750 m2, môže prísť na bohoslužbu aj väčší počet osôb než 30, avšak pri zachovaní pravidla 1 osoba na 15 m2.
b) pre chrámy s plochou menšou ako 750 m2 platí počtový limit 30 osôb v režime OP na bohoslužbu.
c) pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pass. 

Platí zákaz vychádzania od 20.00 do 5.00 nasledujúceho dňa.
– výnimka zo zákazu vychádzania platí pre cestu na bohoslužby a späť

 

Deti do 12 rokov sa berú ako zaočkované a nerátajú do počtu 30 ľudí.

Pre nezaočkovaných budem mať vyhradenú každý deň jednu svätú omšu, tak ako to bolo doteraz pri individuálnej pastorácii, na ktorú príde len jedna domácnosť (jedno číslo domu). Kľudne mi zavolajte na číslo 0918222304 a dohodneme si konkrétny deň, kedy môžete prísť.

Keďže je stále dišpenz od povinnej účasti na svätej omši – v nedele a v prikázané sviatky, je v podstate jedno, ktorý deň v týždni si zvolíte, kedy si prídete po milostí na svätú omšu. Využite preto aj sväté omše v týždni, aby ste sa tak čo naviac vystriedali a dali šancu byť na svätej omši aj iným. V ostatné dni počúvajte Božie Slovo zo svätých omši z médií.