telefónne číslo: 0918 222 304                                                                                             

Nedeľa

4. adventná nedeľa

08:05

Za veriacich farnosti

09:00

Na úmysel kňaza

Pondelok

 

17:00

+ Mária Laskovská č.2

Utorok

 

06:30

roráty            na úmysel kňaza

17:00

za prvoprijímajúce deti

Streda

 

06:30

roráty            na úmysel kňaza

17:00

+ z rodiny Mačutek č.100

Štvrtok

06:30

 roráty      za duše v očistci č.19

Piatok

Štedrý deň

15:00

na úmysel kňaza

24:00

na úmysel kňaza

Sobota

Narodenie Pána

09:00

Za veriacich farnosti

10:00

na úmysel kňaza

Nedeľa

Svätej rodiny – Ježiša Márie a Jozefa

(sviatok sv. Štefana sa v tomto roku neslávi)

08:05

Za veriacich farnosti

09:00

Na úmysel kňaza

Predvianočná svätá spoveď: V nedeľu od 16:00 do 17:30 – budeme spovedať 3 kňazi, príďte všetci čo ste doma. V týždni 30 min. pred večernými svätými omšami do štvrtku – tí ktorí budete postupne prichádzať zo zahraničia.

Sviatosť zmierenia pre chorých: Ku chorým pôjdem v utorok od 8:30. Každý, kto má záujem, aby som k nemu prišiel, nech ho nahlási v sakristii, alebo nech zavolá.

Sväté prijímanie: budem rozdávať

  • 24.12. o 13:00-13:30
  • 25.12. o 11:00-11:45
  • 26.12. o 11:00-11:45

nepríďte všetci naraz na začiatok, ale prichádzajte priebežne.

Milodary: bohuznáma rodina 50€, bohuznáma rodina 50€.

Covidové opatrenia:  platné od piatka 10. decembra 2021

– individuálna pastorácia
(na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijímania, duchovný rozhovor. Platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich)

– obrady krstu, sobáša (6 ľudí) a pohrebu (bez limitu)

– sväté omše s účasťou veriacich sú povolené iba pre (OP) (čo znamená „očkovaní a prekonali covid-19 v ostatných 180 dňoch“)
a) do chrámov, ktorých plocha presahuje 750 m2, môže prísť na bohoslužbu aj väčší počet osôb než 30, avšak pri zachovaní pravidla 1 osoba na 25 m2.
b) pre chrámy s plochou menšou ako 750 m2 platí počtový limit 30 osôb v režime OP na bohoslužbu.
c) pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pass. 

Platí zákaz vychádzania od 20.00 do 5.00 nasledujúceho dňa.
– výnimka zo zákazu vychádzania platí pre cestu na bohoslužby a späť

 

Haligovciach máme kostol menší ako 750 m2, preto max. počet ľudí na svätej omši je 30.

Na sväté omše sa zapíšte na zoznam, ktorý je umiestnený na nástenke pred kostolom. Zapíšte meno a číslo domu. Deti do 12 rokov sa berú ako zaočkované a netreba ich zapisovať, oni sa nerátajú do počtu 30 ľudí.

Pre nezaočkovaných budem mať vyhradenú každý deň jednu svätú omšu, tak ako to bolo doteraz pri individuálnej pastorácii, na ktorú príde len jedna domácnosť (jedno číslo domu). Kľudne mi zavolajte na číslo 0918222304 a dohodneme si konkrétny deň, kedy môžete prísť.

Verím, že mimo tejto covid situácie by ste prišli na všetky 3 omše (24.12, polnočnú i 25.12.), ale teraz sa prosím tak prerozdeľte, aby každému vyšla aspoň 1 z nich. Keďže je stále dišpenz od povinnej účasti na svätej omši – v nedele a v prikázané sviatky, je v podstate jedno, ktorý deň v týždni si zvolíte, kedy si prídete po milostí na svätú omšu. Využite preto aj sväté omše v týždni, aby ste sa tak čo naviac vystriedali a dali šancu byť na svätej omši aj iným. V ostatné dni počúvajte Božie Slovo zo svätých omši z médií.