1. adventná nedeľa 12.12 – 19. 12. 2021

 

     Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     web stránka: www.farnosthaligovce.sk

Nedeľa

3. adventná nedeľa – Gaudete

08:00

Za veriacich farnosti

09:00

Na úmysel kňaza

Pondelok

Spomienka sv. Lucie, panny a mučenice

17:00

+ František č. 224

Utorok

Spomienka sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

06:45

roráty

na úmysel kňaza

Streda

 

17:00

+ Jozef a Mária Mačutek, Anna a Vasil Kuzmiak, Žofia Kušmirková č.57

Štvrtok

17:00

+ Mária, Jakub a Mária Paluba č. 207

Piatok

 

17:00

+ Vincent, Margita a Vincent Sekelský

Sobota

17:00

+ Milan, Oľga a Gustáv Horák č. 92

Nedeľa

4. adventná nedeľa

 

08:00

Za veriacich farnosti

09:00

Na úmysel kňaza

 

Predvianočná svätá spoveď: 30 min. pred večernými svätými omšami, v utorok po rannej koľko bude treba

Covidové opatrenia:  platné od piatka 10. decembra 2021

– individuálna pastorácia
(na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijímania, duchovný rozhovor. Platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich)

– obrady krstu, pohrebu, sobáša

– sväté omše s účasťou veriacich sú povolené iba pre (OP) (čo znamená „očkovaní a prekonali covid-19 v ostatných 180 dňoch“)
a) do chrámov, ktorých plocha presahuje 750 m2, môže prísť na bohoslužbu aj väčší počet osôb než 30, avšak pri zachovaní pravidla 1 osoba na 25 m2.
b) pre chrámy s plochou menšou ako 750 m2 platí počtový limit 30 osôb v režime OP na bohoslužbu.
c) pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pass. 

 

V Haligovciach máme kostol menší ako 750 m2, preto max. počet ľudí na svätej omši je 30.

Na sväté omše v sobotu večer a nedeľu sa zapíšte na zoznam, ktorý bude umiestnený na nástenke pred kostolom. Zapíšte meno a číslo domu. Deti do 12 rokov sa berú ako zaočkované a netreba ich zapisovať , oni sa nerátajú do počtu 30 ľudí. Ani na sväté omše v týždni sa nezapisuje.

Pre nezaočkovaných budem mať vyhradenú každý deň jednu svätú omšu, tak ako to bolo doteraz pri individuálnej pastorácii, na ktorú príde len jedna domácnosť (jedno číslo domu). Kľudne mi zavolajte a dohodneme si konkrétny deň.

 

Zbierka: Keďže je nepriaznivá situácia ohľadom koronavírusu, zbierku na charitu možno podporiť do budúcej nedele do krabičky v kostole alebo priamo na č.ú.:

SK28 0200 0000 0000 2963 4592, VS: 412071820