Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     web stránka: www.farnosthaligovce.sk

Nedeľa

Nedeľa svätej rodiny 

10:00

Za veriacich farnosti

Pondelok

Sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu

17:00

+ z rod. Želonkovej č. 130

Utorok

Sviatok sv. neviniatok, mučeníkov

06:30

+ Vasil Rusiňák

Streda

5. deň v oktáve narodenia Pána

17:00

ZBP pre kolektív ZŠ s MŠ

Štvrtok

6. deň v oktáve narodenia Pána

06:30

ZBP pre Ján a Anna Michna č. 57

Piatok

Spomienka sv. Silvestra, pápeža

Koniec občianskeho roka

15:00

na úmysel kňaza

von na cintoríne

Sobota

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

11:00

Za veriacich farnosti

von na cintoríne

 

Nedeľa

2. nedeľa po narodení Pána

10:00

Za veriacich farnosti

von na cintoríne

 

Svätá spoveď: 15 min. pred svätými omšami.

 Nové vydanie rímskeho misála: je záväzné od 1.1.2022. Prakticky to znamená, že budú zmeny v niektorých textoch svätej omše.

Odpustky: Na Silvestra – pri speve Teba Bože chválime, Na Nový Rok – pri speve Príď Duchu Svätý, tvorivý.

Adventná aktivita: Deti, krásne ste vyzdobili stromček. A za tie dobré skutky si príďte po sladkú odmenu, ktorá vás čaká pod nim.

Milodary: bohuznáma rodina 50 €, bohuznáma rodina 100€, bohuznáma rodina 200€, rodina Špirková dokopy 600€, zbierka na charitu 104€

Rádio Mária: Dvojmesačník katolíckeho rádia Mária na január – február 2022 je zadarmo dostupný u nás v kostole. Nájdete tam modlitbu zasvätenia rodín Sedembolestnej Panne Márii na nový rok ako aj ďalší program.

Covidové opatrenia:  platné od piatka 10. decembra 2021
individuálna pastorácia
(na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijímania, duchovný rozhovor. Platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich)
obrady krstu, sobáša (6 ľudí) a pohrebu (bez limitu)
sväté omše s účasťou veriacich sú povolené iba pre (OP) (čo znamená „očkovaní a prekonali covid-19 v ostatných 180 dňoch“)
a) do chrámov, ktorých plocha presahuje 750 m2, môže prísť na bohoslužbu aj väčší počet osôb než 30, avšak pri zachovaní pravidla 1 osoba na 15 m2.
b) pre chrámy s plochou menšou ako 750 m2 platí počtový limit 30 osôb v režime OP na bohoslužbu.
c) pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pass. 

 Platí zákaz vychádzania od 20.00 do 5.00 nasledujúceho dňa.
– výnimka zo zákazu vychádzania platí pre cestu na bohoslužby a späť

 

Haligovciach máme kostol menší ako 750 m2, preto max. počet ľudí na svätej omši je 30.

Na sväté omše sa zapíšte na zoznam, ktorý je umiestnený na nástenke pred kostolom. Zapíšte meno a číslo domu. Deti do 12 rokov sa berú ako zaočkované a netreba ich zapisovať, oni sa nerátajú do počtu 30 ľudí.

Pre nezaočkovaných budem mať vyhradenú každý deň jednu svätú omšu, tak ako to bolo doteraz pri individuálnej pastorácii, na ktorú príde len jedna domácnosť (jedno číslo domu). Kľudne mi zavolajte na číslo 0918222304 a dohodneme si konkrétny deň, kedy môžete prísť.

Keďže je stále dišpenz od povinnej účasti na svätej omši – v nedele a v prikázané sviatky, je v podstate jedno, ktorý deň v týždni si zvolíte, kedy si prídete po milostí na svätú omšu. Využite preto aj sväté omše v týždni (zvlášť teraz, keď je oktáva a všetky dni v oktáve sa liturgicky slávia ako deň Božieho narodenia), aby ste sa tak čo naviac vystriedali a dali šancu byť na svätej omši aj iným. V ostatné dni počúvajte Božie Slovo zo svätých omši z médií.