33. nedeľa v cezročnom období 14.10 – 21. 11. 2021

Telefónne číslo: 0918 222 304                                                                                 

Nedeľa

33. nedeľa v cezročnom období

11:00

Za veriacich farnosti

von na cintoríne

Pondelok

17:00

ZBP pre rod. Štefana Mačuteka č. 73

17:30

Z a B pomoc pre Jozefa č. 169

Utorok

17:00

ZBP Pre súrodencov a ich rodiny č. 148

17:30

+ z rod. Talár, Nadžady a Pirhala č. 230

Streda

Spomienka sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

07:00

Na úmysel

Štvrtok

17:00

+ František Zemjanek č. 132

17:30

+ Matej, Anna, Jozef, Eduard, Ema a Monika Volček č. 99

Piatok

17:00

+ Mária a Jozef Kaličenský

17:30

ZBP pre rod. Rusiňákovú č. 204

Sobota

13:00

Sobáš: Bjalončík + Krupcová

17:00

ZBP a poďak. za 40 r. spoločného života

č. 239

Nedeľa

34. nedeľa v cezročnom období

Krista Kráľa

11:00

Za veriacich farnosti

von na cintoríne

Spoveď: Sviatosť zmierenia je možné prijať pol hodiny pred sv. omšou.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať: Radoslav Bjalončík, syn Andreja a Tatiany r. Jilkovej, bývajúci v Haligovciach a Kristína Krupcová, dcéra Jána a Jany rod. Višlanovej, bývajúca v Čiernom.

Milodary: Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zveľadenie farnosti.

Týždeň Cirkvi pre mládež: zopár inšpirácií ku Týždňu Cirkvi pre mládež (15.-21.11.).

 • Komisia pre mládež v spolupráci s farnosťou Poprad pripravujú v utorok 16.11.2021 online VEČER SVEDECTIEV pod názvom BOH NIE JE MŔTVY. Začiatok streamu je o 19.00 na youtubovom kanáli rkc poprad. 

 • Zároveň dávam do pozornosti zaujímavý link z eRka na FARSKÝ TÝŽDEŇ PRE MLÁDEŽ: https://erko.sk/tyzdenpremladez/.

 • Taktiež v spolupráci s Arcidiecéznym Centrom Mládeže BA ponúkame mladým TUMBU – akciu plnú dobrodružných úloh a výziev. Viac info a prihlasovanie tu: http://mladezba.sk/tumba.

 • A v neposlednom rade našu kampaň pod názvom MLADÍ PRENASLEDOVANÝM. Viac info: https://www.komisia.sk/podujatia/.

Úplné odpustky pre seba na sviatok Krista Kráľa získa ten, kto:

 • pôjde na sv. spoveď – krátko predtým, alebo potom

 • nábožne sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, vykupiteľ ľudského pokolenia

 • pôjde na sv. prijímanie – najlepšie v ten istý deň

 • pomodli sa na úmysel svätého otca – stačí Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu

 • treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj ľahkému

Synoda: Do synody sa môžete zapojiť svojimi názormi a postrehmi cez prihlasovací formulár, ktorý nájdete na webovej stránke diecézy www.kapitula.sk.

Covidové opatrenia:

Od pondelka 18.10. 2021 je náš okres v čiernej farbe. Počas trvania tohto stupňa ostražitosti sa pri bohoslužbách budeme riadiť opatreniami v súlade s vyhláškami ÚVZ SR v module ZÁKLAD.

 • Kapacita: 1 človek na 25

 • Prekrytie dýchacích ciest: v kostole respirátor, vonka stačí rúško

 • Zoznam účastníkov: povinný – aj vonka – do krabice vhoďte lístok s menom, priezviskom a tel. číslom.

Prosím, aby ste si lístky napísali doma. Kto zabudne, je tam pero a papier. Na každú sv. Omšu – aj vonka – je potrebné napísať si nový lístok s údajmi. V kostole sedíme na značkách a vonka dodržiavajme 2m rozostupy – rodina môže byť pri sebe.