31. nedeľa v cezročnom období 31.10 – 07. 11. 2021

 

Telefónne číslo: 0918 222 304                                                                                        web stránka: www.farnosthaligovce.sk

Nedeľa

31. nedeľa v cezročnom období

11:00

Za veriacich farnosti

von na cintoríne

Pondelok

Slávnosť Všetkých svätých

11:00

Za veriacich farnosti

von na cintoríne

Utorok

Spomienka na všetkých zosnulých veriacich

18:00

+ Andrej, František a Darina č. 173

von na cintoríne

Streda

18:00

+ Jozef a Helena Gurovič a Vasil Rinkovský č. 200

von na cintoríne

Štvrtok

Spomienka sv. Karola Boromejského, biskupa

18:00

ZBP pre rod. Habiňákovú č. 25

von na cintoríne

Piatok

prvý piatok

18:00

+ Jozef Bjalončík č. 132

von na cintoríne

Sobota

18:00

ZBP pre členov rod. Kuc a Sekelský č. 171

von na cintoríne

Nedeľa

32. nedeľa v cezročnom období

11:00

Za veriacich farnosti

von na cintoríne

Spoveď: Sviatosť zmierenia je možné prijať po sv. omšiach podľa potreby.

Po chorých v rámci prvého piatku nepôjdem. Avšak ak by niekto potreboval, kľudne zavolajte a dohodneme sa na termíne.

Milodary: Pán Boh zaplať za opravené rine na kostole a za vyrobenie stola do spoločenskej miestnosti. A taktiež všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zveľadenie farnosti.

Sväté omše na cintoríne: Tento dušičkový týždeň budú všetky sv. omše aj pobožnosti na cintoríne pred kostolíkom.

Odpustky za duše v očistci od 1. do 8. 11. môže získať ten, kto:

  • pôjde na sv. spoveď – krátko predtým, alebo potom

  • nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zomrelých

  • pôjde na sv. prijímanie – najlepšie v ten istý deň

  • pomodli sa na úmysel svätého otca – stačí Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu

  • treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj ľahkému

Sviečka za nenarodené deti: Fórum života aj tento rok organizuje už tradičnú Sviečku za nenarodené deti. Cieľom je pripomenúť si všetky deti, ktoré sa nemohli narodiť. Preto pozývame všetkých ľudí, aby si v tomto čase okolo 2. novembra zapálili sviečku v oknách svojich domov či pri pamätníkoch nenarodeným deťom.

V rámci podujatia sa dajú kúpiť sviečky za nenarodené deti a zapáliť online sviečku na stránke www.svieka.forumzivota.sk, kde ju môžete umiestniť kdekoľvek na Slovensku či vo svete, stačí zadať adresu na akom mieste chcete aby horela. Zakúpením sviečky podporíte projekty a činnosť Fóra života

Covidové opatrenia:

Od 18.10. 2021 je náš okres čiernej farbe. Počas trvania tohto stupňa ostražitosti sa pri bohoslužbách budeme riadiť opatreniami v súlade s vyhláškami ÚVZ SR v module ZÁKLAD.

  • Kapacita: 1 človek na 25

  • Prekrytie dýchacích ciest: v kostole respirátor, vonka stačí rúško

  • Zoznam účastníkov: povinný – aj vonka – do krabice vhoďte lístok s menom, priezviskom a tel. číslom.

Prosím, aby ste si lístky napísali doma! Kto zabudne, je tam pero a papier. Na každú sv. omšu – aj vonka – je potrebné napísať si nový lístok s údajmi. V kostole sedíme na značkách a vonka dodržiavajme 2m rozostupy – rodina môže byť pri sebe.