29. nedeľa v cezročnom období 17.10 – 24. 10. 2021

 

Telefónne číslo: 0918 222 304                                                                                        web stránka: www.farnosthaligovce.sk

Nedeľa

29. nedeľa v cezročnom období

8:05

Za veriacich farnosti

9:30

ZBP pre pápeža Františka

11:00

Na úmysel

Pondelok

Sviatok sv. Lukáša, evanjelistu

17:00

+ Z rodiny Lizák a Oravec č. 191

17:45

+ Jakub, Margita, Karol Špirka č. 116

Utorok

17:00

ZBP pre rodinu Pirhalovú č. 230

17:45

+ Matej, Mária Bjalončík a Mária Palubová č. 200

Streda

7:00

Na úmysel

Štvrtok

17:00

+ Milan č. 207

17:45

ZBP pre rodinu Habiňákovú č.64

Piatok

Spomienka sv. Jána Pavla II., pápeža

17:00

Za živé členky ruže pani Marekovej č. 19

17:45

+ Jakub a Mária Mačutek

Sobota

17:00

+ Anna a Jozef Bjalončík

17:45

+ Žofia č. 173

Nedeľa

30. nedeľa v cezročnom období

Misjná nedeľa

11:00

Za veriacich farnosti

vonka na cintoríne

Spoveď: Sviatosť zmierenia je možné prijať pol hodiny pred sv. omšami.

Októbrové pobožnosti: Pol hodiny pred sv. omšami – možeme pri ňom získať úplné odpustky.

Milodary: z pohrebu Eduarda Gallyho 50€. Pán Boh zaplať aj robotníkom, ktorí tento týždeň spevnili komíny. A taktiež všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zveľadenie farnosti.

Audio kniha Svätého Písma:

Môžete si zakúpiť vzadu na stolíku nahovorenú knihu prísloví. Výrobná cena jedného CD je 6€.

Taktiež sú tam aj iné materiály. Ich cena je dobrovoľná. Prispejete tým na opravu farskej budovy.

Misijná nedeľa: Budúcu nedeľu je Svetový deň misií – Misijná nedeľa. Po svätej omši bude celoslovenská zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Misijná zbierka je najväčšou akciou solidarity na celom svete. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Okresný dopravný inšpektorát: Poprosíme o akceptovanie povinnosti chodcov v čase zníženej viditeľnosti, kde je dôležité, aby ste nezabúdali na zásadu byť viditeľní, pričom je nutné používať vhodné reflexné doplnky a vybrať si oblečenia svetlejšej farby. Reflexné prvky dostanete domov všetci, ktorí poberate starobný dôchodok v priebehu týždňa od obce.

Diecézna škola viery: Vo štvrtok 21. októbra 2021 sa bude konať druhé stretnutie v rámci 4. ročníka DŠV. Materiály a prezentácia budú zverejnené na diecéznej webovej stránke (odkaz bude hneď v úvode, ale aj v sekcii „Diecézna škola viery“).

Covidové opatrenia:

Od pondelka 18.10. 2021 je náš okres v čirnej farbe. Počas trvania tohto stupňa ostražitosti sa pri bohoslužbách budeme riadiť opatreniami v súlade s vyhláškami ÚVZ SR v module ZÁKLAD.

  • Kapacita: 1 človek na 25

  • Prekrytie dýchacích ciest: v kostole respirátor, vonka stači rúško

  • Zoznam účastníkov: povinný – aj vonka – do krabice vhoďte lístok s menom, priezviskom a tel. číslom.

Prosím, aby ste si lístky napísali doma!!! Kto zabudne, je tam pero a papier. Na každú sv. omšu -aj vonka – je potrebné napísať si nový lístok s údajmi. V kostole sedíme na značkách a vonka dodržiavajte 2m rozostupy – rodina može byť pri sebe. Rodina, ktorá má v konkrétny deň úmysel sv.omše, si pozve na sv.omšu 10 ľudí, ktorí sa prídte aj 30 min. pred sv.omšou vyspovadať – “dušičková” sv.spoveď.